Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
01.09.2022
12:19
Radeče, Spar
Foto: Google
Na območju priključka za Spar v Radečah pešci pogosto prečkajo vozišče regionalne ceste, kar predstavlja prometno – varnostno težavo.

Nova klančina in prehod za pešce

RADEČE Na Občini Radeče so se zato odločili, da - tako pišejo v razpisni dokumentaciji - "v izogib kakršnim koli konfliktnim situacijam na tem mestu urediti prehod za pešce, ki bo zagotavljal ustrezno varnost vsem udeležencem v prometu."

Kaj bodo uredili?

Na tem delu regionalne ceste R3-665/1191 Ljubež v Lazih - Radeče bodo uredili nov prehod za pešce ter del pločnika na levi strani ceste. Ob tem bodo uredili novo stopnišče med novim pločnikom in sprehajalno potjo ob Savi, uredili bodo klančino med novim pločnikom in obstoječo sprehajalno potjo ob Savi. Z izvedbo prometnih otokov na območju zapornih ploskev v območju pasu za leve zavijalce bodo izvedli ukrepe umirjanja prometa, prav tako pa bodo uredili prometno signalizacijo in opremo ter uredili odvodnjavanje in cestno razsvetljavo.

Pločnik, Spar, Radeče

Ponudbe zbirajo do 13. septembra

Dva meseca za dokončanje del

V Radečah ponudbe za ureditev omenjenega prehoda za pešce in bližnje okolice zbirajo do 13. septembra. In kot pišejo v osnutku pogodbe, bo izvajalec z delom pričel najkasneje 20 dni po uvedbi v delo. Dela na gradbišču pa bo moral dokončati v skladu s terminskim planom izvajanja del v 60 dneh po uvedbi v delo.

ceste
radeče

Pridružite se nam

Novice iz Posavja