Skip to main content
Torek, 30. maj 2023
13.05.2023
16:16
Nova pogodba o opravljanju javne gasilske službe
Foto: Občina Sevnica
Sevniški župan, predsednik sevniške gasilske zveze in predsedniki prostovoljnih gasilskih društev so podpisali novo pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v sevniški občini.

Podpis nove pogodbe o opravljanju javne gasilske službe

SEVNICA Ob podpisu sta zbrane predstavnike gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev nagovorila župan Srečko Ocvirk in predsednik Gasilske zveze Sevnica Vincenc Knez, dogodek pa je bil tudi priložnost za predstavitev gasilske dejavnosti v sevniški občini, o kateri je spregovoril poveljnik Gasilske zveze Sevnica Gašper Janežič.

Župan Srečko Ocvirk je v svojem nagovoru izpostavil dobro organiziranost prostovoljnih gasilskih društev in pomen povezovanja v gasilsko zvezo, ki deluje že 68 let. »Sistem zaščite in reševanja mora biti v vsakem času pripravljen, usposobljen in ustrezno opremljen«, je poudaril. Prav tako je izpostavil, da gasilstvo uživa visoko raven ugleda v družbi ter veliko prispeva v lokalni skupnosti ne zgolj na področju zagotavljanja varnosti, temveč tudi na področju družbenega in društvenega delovanja. Ob tem se je vsem gasilcem in gasilkam, predsednikom in poveljnikom prostovoljnih gasilskih društev zahvalil za dobro delo, za nesebično pomoč in podporo, za sodelovanje in dobre ideje ter za velik prispevek k izboljšanju lokalnega okolja.

Predsednik Gasilske zveze Sevnica Vincenc Knez je predstavil namen pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v lokalni skupnosti. Vsebino pogodbe opredeljuje zakonodaja, ki se je v zadnjem obdobju nekoliko spremenila, zato je Občina Sevnica pristopila k pripravi nove pogodbe. Ta opredeljuje področja delovanja javne gasilske službe, ki med drugim obsega gašenje in reševanje v požarih, preventivne naloge varstva pred požari, reševanje na vodi in iz vode, reševanje ob poplavah, ravnanje z nevarnimi snovmi, dekontaminacije in dezinfekcije, reševanje izpod ruševin, reševanje iz višin ter globin, in druge naloge, ki izhajajo iz programov zaščite in reševanja v občini Sevnica. Opredelil je tudi temeljne naloge gasilske zveze, med katerimi je izpostavil skupne naloge kot je denimo stalna pripravljenost operativnih enot vseh prostovoljnih gasilskih društev, ki pokrivajo dodeljena območja občine. Pogodba opredeljuje tudi ureditev financiranja gasilske službe in načrte nabave gasilske tehnike in opreme.

Fotogalerija (Foto: Občina Sevnica):

Poveljnik Gasilske zveze Sevnica Gašper Janežič je predstavil operativni del sevniške gasilske službe. Poudaril je, da sevniška gasilska zveza največ poudarka namenja strokovni usposobljenosti in opremljenosti operativnih gasilk in gasilcev, ki jih je v sevniški občini več kot 300. »Za učinkovito in hitro posredovanje je potrebna tudi primerna, sodobna in brezhibna gasilska oprema, ki omogoča varno opravljanje intervencij.«, je poudaril. Na letni ravni se opravi okoli 200 izvozov, prevladujejo pa večinoma tehnične intervencije in požari.

Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v sevniški občini so podpisali predsedniki in predsednice vseh 15 prostovoljnih gasilskih društev.

Občina Sevnica

sevnica
gasilci

Pridružite se nam

Novice iz Posavja