Skip to main content
V Posavju -17.8° C Sreda, 22. marec 2023
18.10.2022
15:05
Novi prostori za gasilce Prostovoljnega gasilskega društva Spodnja Pohanca
Foto: Občina Brežice
V petek, 14. oktobra, je Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Pohanca odprlo vrata novega doma za krajane in ostale obiskovalce.

Novi prostori za gasilce Prostovoljnega gasilskega društva Spodnja Pohanca

BREŽICE V uradnem delu dogodka so predstavili obnovljene in opremljene prostore društva ter načrte za nadaljevanje projekta urejanja objekta, ki ga ima društvo v solastništvu z Občino Brežice, potem pa so dogodek nadaljevali s prijetnim druženjem krajanov in obiskovalcev. V imenu Občine Brežice sta se dogodka udeležila vodja oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila Suzana Ogorevc in višji svetovalec za področje zaščite in reševanja Občini Brežice Roman Zakšek.

O PGD Spodnja Pohanca

Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Pohanca je bilo ustanovljeno leta 1949 s sedežem v Spodnji Pohanci. Začetek je bil težak, saj društvo ni razpolagalo z nikakršnim imetjem. Sčasoma so si gasilci priskrbeli nekaj najosnovnejšega orodja in pridobili osnovno gasilsko znanje. Nameravali so graditi gasilski dom v Spodnji Pohanci, ko pa so leta 1956 dobili od občine v uporabo nekdanjo »Srebretovo« garažo, so se odločili, da bo stal gasilski dom v Arnovem selu. Najprej so si uredili prostor v tej garaži, leta 1957 so garažo dozidali. Tako so dobili prostor za sestanke in manjšo orodjarno. Danes društvo šteje 130 članov vseh generacij in obstoječi prostori gasilskega doma so zaradi nevarne lege ob glavni cesti in nemožnosti širitve obstoječega doma postali premajhni.

Gasilski dom je tudi dom krajanov 

PGD Spodnja Pohanca se je zato odločila za nakup hiše v bližini obstoječega doma. Konec leta 2020 pa so stekli pogovori z Občino Brežice o pobudi, da se v Arnovem selu odkupi del objekta v lasti gasilcev za namen doma krajanov oziroma druženja okoliških prebivalcev, ki so nekoliko oddaljeni od samega centra krajevne skupnosti Artiče. V začetku leta 2021 je KS Artiče podalo soglasje k aktivnostim ureditve doma krajanov in novih prostorov za gasilce. V mesecu decembru 2021 je Občina Brežice odkupila del prostorov od gasilcev za namen druženja krajanov, tako otrok, mladine kot odraslih, v višini 35.637,11 evrov.

Gasilci so v času od nakupa objekta z lastnimi finančnimi sredstvi do sedaj že skoraj popolnoma obnovili svoje prostore v objektu, ravnokar pa so v fazi gradnje garaže za gasilska vozila.

''Veseli nas, da smo z občino našli skupno pot in bomo skupaj ustvarili večnamenski dom za krajane Arnovih sel, Trebeža in Spodnje Pohance,'' je ob dnevu odprtih vrat poudarila predsednica PGD Spodnja Pohanca Helena Fakin.

Načrti za naprej

Potrebna je še ureditev skupne okolice objekta, strehe in fasade ter nabava stavbnega pohištva, občina pa bo uredila še mansardni del in del kleti, ki sta namenjena domu krajanov. V začetku leta 2022 je bila naročena projektna dokumentacija za obnovo objekta po fazah, postopek je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. Ocenjena vrednost investicije bo znana v letu 2023, ko bo izdelan projekta za izvedbo in popisi s projektantsko oceno stroškov. 

V letošnjem letu bo občina izvedla še investicijsko vzdrževalna dela v kletnih prostorih, katerih lastnica je (ometi, tlaki, mavčno kartonska dela, elektroinštalacije, …). Sredstva iz občinskega proračuna za ta dela, namenjena za letošnje leto, bodo v celoti realizirana v višini 20.000 evrov. Projekt obnove se bo izvajal v skladu z finančnimi zmožnostmi tako društva kot tudi občine Brežice, izvedba se bo financirala v deležu lastništva

V 2022 se na zemljišču objekta izvaja tudi projekt participativnega proračuna z nazivom Ureditev medgeneracijskega prostora za druženje pri gasilskem domu v Arnovem selu v skupni višini 15.000 evrov; uredilo se je že otroško igrišče, v naslednjih dneh pa bo postavljena tudi uta za druženje.

Občina Brežice

Fotogalerija (Foto: Občina Brežice):

gasilci
brežice

Pridružite se nam