Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
18.01.2023
18:34
Predstavili monografijo o turističnih destinacijskih organizacijah
Foto: Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru
Na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru so predstavili monografijo z naslovom Turistične destinacijske organizacije: gonila povezanega kreativnega zelenega razvoja in trženja.

Turistične destinacijske organizacije

Gonila povezanega kreativnega zelenega razvoja in trženja

Uredniki doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec, doc. dr. Barbara Pavlakovič in asist. Nejc Pozvek so povezali misli 40 avtorjev, ki v štirih sklopih in 24 poglavjih predstavljajo najbolj aktualne teme managementa turističnih destinacij v Sloveniji.

Znanstveni prispevki predstavljajo odlična izhodišča za zaposlene in študente na zelo širokem področju turistične in hotelirske stroke ter vseh dejavnosti, ki se bolj ali manj povezujejo s turizmom. Vsebine, ki se nanašajo na trajnostno in družbeno odgovorno upravljanje turističnih destinacij, oblikovanje avtentičnih turističnih doživetij in usmerjanje obiska, so še toliko bolj dobrodošle v izjemno turbulentnem času. Času, v katerem kar ni konca kriznih situacij in vplivov podnebnih sprememb ter bo prepoznavnost edinstvenosti destinacij in posameznih ponudnikov pomembna za pritegnitev pozornosti in odločitev za obisk ne le mednarodnih, temveč tudi domačih gostov.

Monografija naj vse deležnike vodi h krepitvi multiplikativnosti zelenega in pametnega turizma na vse z njim povezane dejavnosti tako v časih obilja kot kriznih časih. Ključna naloga turistične destinacijske organizacije naj bo vezana na ustvarjanje kreativno povezanega okolja. Okolja v katerem bodo partnerji oblikovali, ponujali in nadgrajevali zelene, pametne in družbeno odgovorno zasnovane produkte slovenskega turizma. Ti naj bodo pripravljeni za prepoznane ciljne skupine in segmente gostov in naj temeljijo na razlikovalnosti narave, kulturne dediščine, gastronomije, ročnih spretnosti in življenja v štirih makroregijah. Utemeljeni naj bodo na lokalni, butični, avtentični, personalizirani, vzdržni, nizkoogljični, varni, primerno digitalizirani in trženi zgodbi ter s čim manj kilometrov oddaljenimi sodelujočimi inovativnimi zelenimi turističnimi in drugimi podjetji, javnimi institucijami, stanovskimi idr. združenji, lokalnimi prebivalci in vsemi člani družbe. Učinkovito usmerjanje turističnih tokov v urbanem in tudi izjemno občutljivem naravnem okolju naj dokaže, da Slovenija prehaja v zeleno digitalizirano družbo z izjemno skrbjo za ogljični odtis in prvinsko izkušnjo z veliko lokalno dodane vrednosti, ki lahko enakomerno razprši prihodek po verigi vrednosti vsake turistične destinacije.

Fotogalerija (Foto: Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru):

V predgovoru je prof. dr. Boštjan Brumen, dekan Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, zapisal, da podaja pričujoča monografija »poglobljen in sistematičen vpogled v prekrivajoča se področja ter poudarja potrebo po dolgoročnem, trajnostnem in družbeno odgovornem načrtovanju razvoja turističnih destinacijskih organizacij skozi potrebne kadrovske in finančne vire. Kot velika večina ukrepov na širšem področju turizma tudi upravljanje turističnih destinacij zahteva usmerjenost v prihodnost in potrpljenje, saj se ustrezni rezultati pokažejo šele na dolgi rok. Prispevki v tej monografiji so še kako dobrodošli v turbulentnih časih, ko globalni dogodki odločilno in tako rekoč čez noč spreminjajo turistično krajino, saj naslavljajo ključna področja dolgoročnega razvoja turizma: prehod na nizko- in brezogljično družbo v luči podnebnih sprememb, transformacijo prek digitalizacije in tehnologije industrije 4.0 v odporno družbo 5.0 ter fokus na doživetjih.«

Prof. dr. Ksenija Vodeb je v recenziji zapisala, da monografija »predstavlja aktualen in relevanten pregled trenutnega stanja trajnostnega turizma v Sloveniji, z jasnimi usmeritvami in priporočili za njegov nadaljnji razvoj. Zato predstavlja pomemben vpogled v širino in celovitost trajnosti, kot jo je treba razumeti, da bi tudi v praksi dosegali zadovoljive rezultate. Njen prispevek je ravno v tem, da nudi oprijemljiva orodja in mehanizme za realizacijo trajnostnih načel v realnem prostoru. Turistična destinacija tako ponuja odličen poligon za preizkus delovanja različnih pristopov in prijemov (modeli razvoja destinacij, tehnološko podprte platforme, zelena miselnost in mentaliteta skupnosti), ki utegnejo pomagati in usmerjati delovanje turističnega gospodarstva v Sloveniji.«

Mag. Helena Cvikl je skozi recenzijo navedla, da predstavlja publikacija »nov pomemben znanstveni, strokovni in izobraževalni mejnik v trajnostnem razvoju in upravljanju turističnih destinacij in doživetij slovenskega turizma, v kateri med drugim avtorji problematizirajo tudi koncepte, modele in pristope trajnostnega razvoja in upravljanja turističnih destinacij, ponudnikov in doživetij in z njimi povezane ponudbe. Ta monografija je ena v nizu zmag, ki so potrebne, da turistične misli spreminjamo v dejanja z učinkom.«

Izr. prof. dr. Ogorelc je v recenziji ugotovil, da predstavlja pričujoča monografija »izvirni prispevek k teoriji trajnostnega turizma v malem odprtem gospodarstvu s posebnim poudarkom na kreativnem zelenem razvoju destinacij in trženju turističnih produktov.«

Zaključimo lahko, da je monografija dobrodošlo in učinkovito orodje za sodelavce v turističnih destinacijskih organizacijah, študente, raziskovalce in pedagoge, resorna in pristojna ministrstva ter odločevalce. Predstavlja pomemben kažipot, ki so ga potrpežljivo sestavili vodilni teoretiki in praktiki – strokovnjaki s področja turističnih destinacij v Sloveniji.

Uredniki in avtorji si želimo, da bodo vsebine v pomoč pri nadaljnjem poslovanju slovenskega turizma, da bo naša skupna prihodnost v sožitju s podpornimi dejavnostmi gonilo razvoja in trženja zelenih destinacij in Slovenije kot celote.

Fakulteta za turizem Univerza v Mariboru

fakulteta za turizem
brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja