Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
05.03.2023
09:16
Foto: PGD Tržišče
Foto: PGD Tržišče
Prvi dan meseca marca obeležujemo svetovni in nacionalni dan Civilne zaščite.

Ob dnevu Civilne zaščite v občini Sevnica

SEVNICA Dan je namenjen krepitvi zavedanja o pomembni vlogi, ki jo nosijo pripadniki civilne zaščite pri varovanju pred naravnimi in drugimi nesrečami, varovanju človeških življenju in varovanju premoženja. Pomen dobrega delovanja Civilne zaščite v lokalnem prostoru je ključen za varnost in zagotavljanje učinkovitega ter hitrega ukrepanja ob izrednih dogodkih.

V organe Civilne zaščite so skladno z zakonodajo vključene poklicne, prostovoljne in druge reševalne službe, torej pripadniki enot gasilcev in policistov ter zdravstveni delavci, poleg njih pa tudi enote za prvo pomoč (prvi posredovalci), enote za prvo veterinarsko pomoč, enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito, informacijski ter logistični centri in drugi. Lokalne enote Civilne zaščite imajo svoje poveljnike in njihove namestnike. 2 Poveljnik Civilne zaščite Občine Sevnica je Mitja Udovč, njegov namestnik pa sodelavec občinske uprave Borut Simončič, ki med drugim skrbi za koordinacijo različnih, predvsem preventivnih aktivnosti delovanja Civilne zaščite.

Pripadniki enot Civilne zaščite Občine Sevnica se redno udeležujejo usposabljanj, ki so namenjena stalnemu preverjanju pripravljenosti na izredne dogodke. Nenehno preverjanje učinkovitosti in usklajenosti delovanja enot Civilne zaščite predstavljajo skupne reševalne vaje, ki se jih v sevniški občini izvede najmanj enkrat letno.

V lanskem letu je tako potekala občinska zaščitno-reševalna vaja v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu, v kateri je sodelovalo okrog 70 udeležencev iz prostovoljnih gasilskih društev, Policijska postaja Sevnica, ekipa nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Sevnica in zaposleni v Trubarjevem domu.

Pripadniki enot Civilne zaščite Občine Sevnica so se v lanskem letu udeležili tudi vaje državnega pomena »Jedrska nesreča 2022«, ki je potekala novembra na Igu. Redna usposabljanja so tekom celotnega leta izvajali pripadniki Gasilske zveze Sevnica.

V pričakovanju je dobava novega gasilskega vozila za reševanje iz višin. Za nakup vozila je bila pogodba podpisana v lanskem letu, dobava pa bo predvidoma v letu 2024. Pogodbena vrednost nakupa znaša 896.291,30 evrov. Z gasilskim vozilom bo upravljalo Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica, ki je gasilsko društvo s poklicnim jedrom IV. kategorije, vozilo pa bo močno okrepilo intervencijsko spodobnost gasilske enote in Gasilske zveze Sevnica kot celote. Uporaba vozila bo na podlagi podpisanega sporazuma poleg občine Sevnice namenjena še občini Radeče, v primeru potreb pa bo lahko koristila tako občanom kot industriji z večjimi in zahtevnejšimi objekti, ki potrebujejo drugačen pristop k reševanju.

Občina Sevnica

sevnica

Pridružite se nam