Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
11.12.2022
15:59
Rdeči križ Krško, prostovoljci
Foto: Rdeči križ Krško
Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.

Mednarodni dan prostovoljstva v občini Sevnica

Prostovoljsko delovanje ima tako v družbi kot tudi v posamezni lokalni skupnosti velik pomen, saj pomembno izboljšuje kakovost življenja, deluje kot pomemben komunikacijski kanal civilne družbe in ustvarja možnosti za aktivno delovanje in participacijo slehernega posameznika. Oblik prostovoljstva je veliko, skupni imenovalec vseh delovanj pa je nesebičnost.

Mednarodni dan prostovoljstva, ki ga vsako leto obeležujemo 5. decembra, je namenjen poklonu temu nesebičnemu delovanju posameznikov in skupin. Letošnji slogan »Skupaj ukrepajmo zdaj« poudarja vlogo prostovoljstva pri krepitvi solidarnosti. Prostovoljstvo ima tako v Sloveniji kot tudi v občini Sevnica bogato tradicijo. V lokalnem okolju se udejanja skozi raznoliko društveno delovanje, kot so pomoč drugim, ohranjanje tradicij in ljudskega izročila, razvoj turizma, izvajanje različnih športnih in kulturnih programov in organiziranje družabnih dogodkov. Občina Sevnica vseskozi skrbi za ustvarjanje spodbudnega okolja za delovanje prostovoljskih organizacij, kar prepoznava tudi Slovenska filantropija, ki se Občini Sevnica, v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva v mesecu maju, podelila šesti zaporedni naziv »Prostovoljstvu prijazna občina«.

Skupno številko društev, registriranih na Upravni enoti Sevnica, je 188. Od tega jih je 18 vpisanih tudi v nacionalni vpisnik prostovoljskih organizacij, ki ga vodi AJPES. Za uspešno delovanje društev Občina Sevnica namenja sredstva skozi vsakoletne razpise in druge oblike financiranja na različnih področjih.

Zelo pomembno vlogo v lokalnem prostoru nosijo prostovoljna gasilska društva. Njihovo delovanje, skupaj s poklicnim jedrom, se financira prek Gasilske zveze Sevnica. Poleg sredstev, ki se namenjajo rednim nakupom opreme in drugim operativnim stroškom, je Občina Sevnica v letošnjem letu pristopila k nakupu gasilskega vozila za reševanje z višin GVCZD-1 oziroma Multistar. Pogodbena vrednost nakupa znaša okoli 900.000 evrov, od tega bo glavnino nakupa, to je 525 tisoč evrov, financirala Občina Sevnica iz občinskega proračuna, 275 tisoč evrov bo na podlagi sklepa o sofinanciranju prispevala Uprava RS za zaščito in reševanje, 100 tisoč evrov pa bo prispevala Gasilska zveza Sevnica. Z gasilskim vozilom bo upravljalo Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica, ki je gasilsko društvo s poklicnim jedrom IV. kategorije.

V sevniški občini delujejo tudi druga društva, ki vsako na svojem področju pomembno prispeva k višji kakovosti življenja in bivanja v domačih krajih. Tudi za delovanja teh društev Občina Sevnica redno namenja sredstva. Za področje delovanja mladinskih programov je v letu 2022 namenila 15.135 evrov za 24 programov 12 mladinskim organizacijam. Za programe na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti je namenila 48 tisoč evrov za 45 programov 25 društvom in organizacijam. Za 45 programov je 33 društvom in organizacijam s področja socialnega in zdravstvenega varstva namenila 25 tisoč evrov. Za programe na področju športa je namenila 148.529 evrov 28 društvom.

Povezano prostovoljno delovanje in sistemsko financiranje prostovoljskih organizacij daje dobre rezultate družbene kohezije. Uspešno delovanje društev je v veselje in zadovoljstvo, angažiranost aktivnih posameznic in posameznikov pa je pomemben zgled celotni skupnosti. S pozitivnimi dejanji in aktivnim delovanjem prostovoljke in prostovoljci sooblikujejo vsakodnevno življenje v občini Sevnica in s tem prispevajo k njenem razvoju, prijaznosti in privlačnosti za bivanje.

Občina Sevnica

sevnica

Pridružite se nam