Skip to main content
Torek, 30. maj 2023
19.05.2023
07:26
Svetovni dan gozdov
Foto: arhiv ePosavje
Teden gozdov je vsakoletna akcija promocije gozdov in gozdarstva, ki jo pripravlja Zavod za gozdove Slovenije. Akcija bo letos potekala od 22. do 28. maja.

Gozdovi prihodnosti

Geslo Tedna gozdov 2023 je »Gozdovi prihodnosti«, glavna tema je aktivno gospodarjenje v času podnebnih sprememb za večjo odpornost gozdov, izpostavljeni temi pa bosta tudi spoštovanje gozdnega bontona (gozdarski nadzor) in zdravi gozdovi za zdrave ljudi. V tednu gozdov se tradicionalno po vsej Sloveniji zvrsti serija prireditev, ki jih organizirajo gozdarske institucije.

V času podnebnih sprememb gozdu lahko pomagamo z aktivnim gospodarjenjem. Pri izvajanju sodobne nege gozda se upoštevajo spreminjajoče se razmere in prilagaja se različnim funkcijam gozda. Poleg nege gozda za kakovost sta enakovrednega pomena tudi nega za odpornost oz. stabilnost in raznovrstnost gozdov. Podnebne spremembe prinašajo spremembe pogojev za uspevanje gozdov in ekstremne vremenske pojave – veliki padavinski in temperaturni ekstremi, pogosta nihanja vremenskih pogojev, pogoste naravne ujme ter posledično pogoste prenamnožitve podlubnikov in drugih škodljivcev. Sonaravno, trajnostno in mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi, kot ga razvijamo v Sloveniji v zadnjih 50 letih, je učinkovit okvir za odzivanje na podnebne spremembe. Pričakovane motnje v razvoju gozdov zaradi podnebnih sprememb v Sloveniji pa bi bile še večje, če ne bi imeli velike samoobnovitvene sposobnosti v pretežnem delu gozdov, malopovršinskega gojenja gozdov in ohranjene naravne biotske pestrosti gozdov.

Z gozdom ravnajmo spoštljivo

Z gozdom in v gozdu ravnajmo spoštljivo. Prost dostop v gozdove je civilizacijska pridobitev, na katero smo lahko v Sloveniji zelo ponosni. Vendar pa je treba v gozdu upoštevati tudi nekatere omejitve, predvsem pa poskrbeti, da gozd po obisku zapustimo takšen, kot je bil, ko smo vstopili vanj. V letu 2023 bodo zaposleni Zavoda za gozdove Slovenije izvajali aktivnosti gozdarskega nadzora prednostno na način seznanjanja, obveščanja in opozarjanja obiskovalcev gozda glede spoštovanja predpisov s področja gozdarstva in da v gozdu veljajo določena pravila obnašanja,  gozdni bonton.

Gozdovi so bistveni za zdravje planeta

Gozdovi so bistveni za zdravje planeta in dobro počutje ljudi. Mednarodni dan gozdov, ki smo ga 21. marca obeležili na pobudo Organizacije Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano (FAO), je v letu 2023 potekal pod geslom: »Zdravi gozdovi za zdrave ljudi«. Gozdovi pokrivajo skoraj tretjino zemeljske površine in ljudem zagotavljajo tudi storitve, na katere morda ne pomislimo takoj. Na primer, kakovost prsti ter opraševanje, ki so bistvenega pomena za trajnostne agroživilske sisteme in prehranjevanje rastočega svetovnega prebivalstva. Gozd prispeva k še eni izredno pomembni storitvi, ohranjanju kakovostnih nadzemnih in podzemnih voda ter s tem pitne vode. Obenem služijo kot območja, kjer se ljudje lahko približajo naravi. Prebivalcem zagotavljajo prostor, v katerem ob izvajanju prostočasnih aktivnosti krepijo svoje zdravje.

Gospodarjenje z gozdovi bo glavni izziv

Biotsko pestri gozdovi bodo bolje kljubovali podnebnim spremembam. Za zdrave in odporne gozdove je pomembno, da so genetsko pestri in sestavljeni iz avtohtonih in rastiščem prilagojenih drevesnih vrst. Glavni prihodnji izziv pri gospodarjenju z gozdovi v Sloveniji bo prilagajanje drevesne sestave v gozdnih sestojih. Osrednji dogodek Tedna gozdov 2023 bo potekal na Mariborskem Pohorju, kjer bo na ogled tudi razstava z naslovom »Pohorka – bukovi gozdovi«. S tem želijo na Zavodu za gozdove Slovenije opozoriti na pomen bukve za to območje, saj so ji v preteklosti rekli tudi kraljica Pohorja, njeno ohranjanje v prostranih gozdovih Pohorja pa bo tudi v prihodnje osnova trajnosti in stabilnosti. V nadaljevanju se bomo sprehodili tudi po energijski poti v bližini in predstavili razliko med gozdovi preteklosti in tem, kakšne želimo imeti v prihodnosti.

Sedem dogodkov

V sklopu tedna gozdov bodo v Posavju in Zasavju pripravili sedem dogodkov, 22. maja bodo v Kostanjevici na Krki pripravili posvet in odprli razstavo, 24. maja se bodo predstavili na Paradi učenja 2023 v Krškem.

(Zavod za gozdove Slovenije, eP)

gozd
krško
brežice

Pridružite se nam