Skip to main content
Sobota, 24. februar 2024
12.03.2023
21:01
Občinski otroški parlament občin Sevnica in Radeče
Foto: Občina Sevnica
Na Gradu Sevnica je v torek, 7. marca 2023, potekalo zasedanje 33. občinskega otroškega parlamenta osnovnih šol občin Sevnica in Radeče.

Občinski otroški parlament občin Sevnica in Radeče

SEVNICA Otroškega parlamenta se je udeležilo 29 mladih parlamentark in parlamentarcev v spremstvu mentorjev in ravnateljev šol sevniške in radeške občine. Mlade iz OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Milana Majcna Šentjanž, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Tržišče in OŠ Marjana Nemca Radeče je uvodoma nagovorila Gusta Mirt, ravnateljica krmeljske šole, ki je letošnja gostiteljica zasedanja. V svojem nagovoru je poudarila pomembnost letošnje teme, ki je duševno zdravje otrok in mladih. Sodelujočim mladim je zaželela uspešnost, konstruktivnost in kreativnost pri parlamentarnem zasedanju.

Fotogalerija (Foto: Občina Sevnica):

Pozdravne besede sta udeležencem namenila tudi sevniški župan Srečko Ocvirk in župan Občine Radeče Tomaž Režun. Srečko Ocvirk je izpostavil pomen zaupanja, ki je bil mladim parlamentarkam in parlamentarcem podeljen s strani njihovih sošolcev. Povedal je, da je zaupanje v politiki pogosto porušeno. Odgovorna politika je proces vsakodnevnega usklajevanja pri ključnih vprašanjih na ravni šolske skupnosti, krajevne in lokalne skupnosti, ter nato države. Pri tem je potrebno razumeti odgovornost, ki jo odločanje prinaša. Izrazil je prepričanje, da bo razprava na temo duševnega zdravja otrok in mladih veliko pripomogla še k bolj vzpodbudnemu okolju v šolah.

Tomaž Režun je poudaril, da v politiki ne razmišljajo vsi enako, saj je vsak drugačen. To je demokracija, ki pomeni nenehno tehtanje mnenj in dogovarjanje, je izpostavil. Poudaril je še, da mora posameznik, ki je izbran da zastopa interese, zastopati interese celotne skupnosti. Mladim parlamentarcem je zaželel konstruktivno razpravo, ki pa mora temeljiti na korektnosti in spoštljivosti.

Za kulturni program so poskrbele učenke iz OŠ Krmelj, ki so pripravile skeč na temo samopodobe, zbranim pa so tudi zapele. Vsebinska razprava letošnjega otroškega parlamenta je potekala v treh skupinah, in sicer so obravnavali temo samopodobe, metode sproščanja in medvrstniške odnose.

V zaključnem delu so mladi parlamentarci in parlamentarke na volitvah izbrali predstavnici iz OŠ Tržišče in OŠ Marjana Nemca Radeče, ki se bosta udeležili nacionalnega otroškega parlamenta. Ta bo 11. aprila 2023 v Državnem zboru Republike Slovenije.

Vsakoletna organizacija otroškega občinskega parlamenta je pomemben dogodek, ki spodbuja politično in družbeno participacijo mladih, ki se na tak način spoznavajo s pomembnimi temami, o katerih se razpravlja tudi na najvišjih političnih ravneh.

Občina Sevnica

radeče
sevnica

Pridružite se nam