Skip to main content
Sobota, 2. marec 2024
02.03.2023
22:04
Severni most, Kostanjevica na Krki
Foto: arhiv ePosavje
V Kostanjevici na Krki so v sredo z objavo javnega naročila začeli priprave za obnovo severnega mostu čez reko Krko. Most pelje s krožišča na obvoznici mimo postajališča na avtodome na otok.

Pripravljajo se na obnovo severnega mostu

KOSTANJEVICA NA KRKI Po končani obnovi južnega mostu čez reko Krko se v Kostanjevici na Krki pripravljajo na obnovo severnega mostu. Kot pravijo, se je stanje lesene konstrukcije tega mostu se je v zadnjem desetletju močno poslabšalo. Severni most sicer predstavlja edini dostop na otok za tovorna vozila, uporaba mostu za tovorni promet je omejena samo za lokalno uporabo in dostavo. "Poškodbe težkega prometa vidne tako na nosilni konstrukciji mostu kot tudi sami niveleti mostu," so zapisali v projektni nalogi za obnovo mostu.

Kaj vse bo moral urediti izbran izvajalec?

V okviru celovite in funkcionalne obnove severnega mostu na otok bo moral izbrani izvajalec narediti dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) in pridobiti pozitivna mnenja vseh mnenjedajalcev. Prav tako bo moral izdelati elaborat zapore ceste na odseku obnovitvenih del, ureditve prometa med izvedbo del in zagotavljati dnevno vzdrževanje elementov zapore. In da ne bo ostalo zgolj pri birokratskih zadevah, izvajalec del bo moral zagotoviti ves material, odstraniti stari most ter obnoviti mostne opornike na obeh straneh reke. 

Poplave, Kostanjevica na Krki 2010

V poplavah 2010 je bil most tudi poplavljen

Arhitekturna zasnova severnega mostu se je v zgodovini večkrat spremenila, tudi zaradi prilagoditev trenutnim potreb prebivalcev otoka. Trenutna zasnova mostu izhaja iz 19. stoletja, trenutno postavljen most so v preteklosti že večkrat obnovili, zadnjo obnovo pa je most dočakal med leti 2008 in 2010, ko so zamenjali del prekladne konstrukcije mostu. V zadnjih večjih poplavah leta 2010 je bil most tudi poplavljen.

Les ni primeren za ponovno uporabo

V letu 2020 so Kostanjevičani pričeli z aktivnostmi za obnovo južnega mostu. V sklopu elaborata so v tehničnem poročilu zapisali domnevo, da so podobne poškodbe in anomalije kot pri južnem mostu prisotne tudi na severnem mostu. "Obstoječi les mostu je v veliki večini dotrajan in neprimeren za ponovno uporabo kot konstrukcijski les," so zapisali.

Edini most za tovorni promet

Na novem mostu želijo ohranit trajnost in uporabnost predvsem za promet do največje dovoljene mase 3,5 ton. "Za potrebe lokalnega prebivalstva in dostave bi bilo smiselno omejiti promet do NDM 20t s tem, da mora nosilnost mostu zagotavljati bistveno večje obremenitve, ker povezava preko otoka še vedno predstavlja močno skrajšano intervencijsko pot za potrebe zaščite in reševanja iz smeri Krškega v zaledje občine. Vsi elementi mostu morajo biti zato dimenzionirani na nosilnost osne obremenitve 10 t z NDM vozila 30t," so še zapisali v tehničnem poročilu.

In kaj to pomeni časovno?

V Kostanjevici na Krki do petka, 10. marca, sprejemajo vprašanja ponudnikov, ponudbe bodo odpirali 22. marca, rok za dokončanje vseh gradbenih del pa je 30. september 2024. Če bo šlo vse po načrtih, bi s pripravo gradbišča in rušenjem mostu pričeli v novembru, obnovitvena dela pa bi nato potekala med marcem in septembrom naslednje leto. 

kostanjevica na krki

Pridružite se nam

Novice iz Posavja