Skip to main content
V Posavju 5.7° C Nedelja, 26. marec 2023
01.02.2023
21:14
Obnova doma XIV. divizije na Senovem
Foto: ePosavje.com
V Krškem so občinski svetniki na četrtkovi seji največ časa namenili točki v zvezi z novelacijo investicijskega programa energetske sanacije Doma XIV. divizije Senovo.

Obnova Doma XIV. divizije Senovo

KRŠKO Dela, ki so stekla lani poleti in ki naj bi se zaključila sredi letošnjega leta obsegajo temeljito obnovo doma – od obnove fasade do zamenjave stavbnega pohištva in kritine ter ureditve elektroinstalacij. "Obvezani smo na ta dokument. Gre za novelacijo zaradi nastalih stroškov in ker je prekorači vsoto 20 procentov celotne investicije, jo je potrebno spremeniti oziroma dopolniti in pridobiti novi DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta, op. p.). To je pogoj za to. Skratka, če hočemo počrpati sredstva v višini slabih 600.000 evrov, je pač na odločitvi občinskega sveta, da ta dokument in sklep sprejme in da gremo v to, da lahko ta sredstva počrpamo," je povedal župan Mestne občine Krško Janez Kerin.

Nov investicijski program

Pri tem projektu pa niso prekoračili le 20 odstotkov, ampak dobrih 50. Če je predhodno potrjen investicijski program iz leta 2021 znašal 1,6 milijona evrov, ta po novelaciji znaša dobra 2,4 milijona evrov. Razlika je torej dobrih 800 tisoč evrov. Član občinskega sveta Mitja Omerzu je ob začetku seje celo predlagal, da bi točko umaknili z dnevnega reda. Ob tem se je skliceval na 10. člen iz uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicij. Po glasovanju je točka vendarle ostala.

V razpravi so svetniki opozorili na napake

Sledila je razprava, v kateri so nekateri svetniki opozorili na napake. Anton Petrovič iz Socialnih demokratov pravi, "da gre za zelo velike stvari, ki se dejansko pojavljajo tudi ob menjavi stavbnega pohištva, recimo v toaletnih prostorih v avli doma. Prišlo je do tega, da so se ploščice ne samo zrušile, ampak da so tudi popokale. Nekaj jih popoka tudi zaradi posedanja in pritiskov. Izvajalec pravi, da tu ni nič predvidenega. Vemo, da je objekt previden, da se ga konec meseca junija da nazaj v uporabo osnovni šoli. Vendar dokler te stvari ne bodo odpravljene tudi šola nima nobene možnosti, da bo iz sredstev, ki jih dobiva za redno vzdrževanje, sanirala te zadeve. Da bi bil objekt potem lahko 1. septembra primeren za uporabo."

Težave s projektantom

Na Mestni občini Krško sicer ne skrivajo, da imajo s projektantom – gre za podjetje Proplus iz Maribora – težave. V zvezi s tem projektom so mu tudi obračunali najvišjo pogodbeno kazen. "Dejansko je 95 procentov pogodbe pokoriščenih in zdaj bi nam pustil projekt z nekimi vprašanji, povezanih s požarno varnostjo, kjer je največ težav. In pa seveda to, da je nekako določena izvajanja del prevalil na izvajalca," dodaja vodja oddelka za družbene dejavnosti na Mestni občini Krško Peter Planinc.

Telovadnica OŠ XIV. divizije Senovo

Svetniki so novelacijo investicijskega programa potrdili

"Jaz sem absolutno kot Senovčan in uporabnik za to, da se ta dvorana uredi tako, kot mora biti in da smo ponosni na njo. Hočem samo povedati še enkrat bistvo. S tem, ko mi novelacijo potrdimo, potrdimo, da ni s projektom nič narobe," je dodal svetnik Liste Dušana Šiška - Energično za Krško Mitja Omerzu. Svetniki so po daljši razpravi novelacijo investicijskega programa potrdili.

senovo
krško
video
posavski tednik

Pridružite se nam