Skip to main content
Petek, 23. februar 2024
28.12.2022
21:11
Energetska obnova Doma XIV. divizije na Senovem poteka po načrtih
Foto: Mestna občina Krško
Energetska sanacija Doma XIV. Divizije na Senovem bo zaključena predvidoma junija 2023, sporočajo iz Mestne občine Krško. Dela sicer potekajo po načrtih. Kaj vse so uredili do sedaj?

Energetska obnova Doma XIV. divizije na Senovem

KRŠKO Energetska sanacija Doma XIV. Divizije na Senovem poteka po planu in sicer so do sedaj izvedli demontažo elektrarne na strehi, energetsko sanacijo vkopanega dela objekta, odstranili fasadne obloge, pozidali odprtine, sanirali povezovalni hodnik z osnovno šolo, uredili zunanjo kanalizacijo in demontirali instalacije na stropu telovadnice. V toplotni podpostaji so demontirali obstoječe strojne instalacije in namestili nove ter zamenjali radiatorje z novimi, energetsko učinkovitimi, kar zagotavlja ogrevanje objekta v zimskem času.

Fotogalerija (Foto: Mestna občina Krško):

Predviden zaključek del junija 2023

Statična in požarna presoja strehe sta pokazali, da je potrebno pred zamenjavo kritine jekleno konstrukcijo strehe delno statično ojačat in požarno zaščitit. Statična sanacija se bo tako pričela v začetku novega leta, trenutno izvajajo predpriprave, ki zajemajo zaščito tal in opreme v telovadnici. Sledila ji bo zamenjava kritine ter dela na elektro instalacijah in priprave na fasado. Zadnja faza del bo obsegala ponovno montažo elektrarne na streho. Predviden zaključek del projekta, katerega okvirna vrednost je skoraj 2,3 milijona evrov, je konec junija 2023.

Mestna občina Krško

krško
fotogalerija
senovo

Pridružite se nam

Novice iz Posavja