Skip to main content
V Posavju 2.7° C Petek, 27. januar 2023
06.01.2023
12:25
Krška urgenca učni center za zdravnike urgentne medicine
Grafika: ePosavje
Z Ministrstva za zdravje so odgovorili na dopis o nameri za preoblikovanje delovanje enot nujne medicinske pomoči, po katerem bi zvečer brez zdravnika ostali v krški in kostanjeviški občini.

Krčani: "Tako drastičnih predlogov ukrepov nismo pričakovali."

KRŠKO Z Mestne občine Krško so sredi decembra na Ministrstvo za zdravje naslovili dopis, v katerem so opozorili, da glede na v javnosti predstavljene namere o preoblikovanju enot nujne medicinske pomoči, ne pristajajo na kakršnokoli zmanjševanje dostopnosti do nujne zdravstvene oskrbe.

O nepremišljenih korakih

Kot so tedaj zapisali v dopisu ministrstvu, so se zavedali, da bo oblikovanje nove mreže nujne medicinske pomoči prineslo morebitno znižanje financiranja nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Krško, "vendar po vseh zagotovilih pristojnih tako drastičnih predlogov ukrepov nismo pričakovali." Dodali so, da so predlogi k ukinjanju nujne medicinske pomoči v okviru Zdravstvenega doma Krško zelo nepremišljen korak, ki bi bistveno zmanjšal odzivnosti intervencijskih enot v neposredni okolici Nuklearne elektrarne Krško in tako "nikakor ni sprejemljiv za lokalno okolje."

Preliminarni predlog mreže urgentnih centrov

Preoblikovanje mreže zaradi reševanja težav

Z Ministrstva za zdravje so odgovorili, "da je bila potreba po prenovi sistema nujne medicinske pomoči že večkrat izražena v javnosti, še posebej ob soočanju s aktualnimi težavami zaradi pomanjkanja zdravnikov, ki se morajo zraven svojega rednega dela vključevati tudi v zagotavljanje službe nujne medicinske pomoči. Pri tem je potrebno pojasniti, da ne gre za ukinjanje NMP, kot se v raznih odzivih navaja, temveč za izhodišča nujnih ukrepov za preoblikovanja mreže in načina izvajanja nujne medicinske pomoči na terenu in ambulanti. Namen ukrepov ni, da bi se omejevala dostopnost prebivalstvu do nujnih storitev, temveč reševanje težav, zaradi katerih v določenih krajih izvajalci službe nujne medicinske pomoči ne morejo več kontinuirano zagotavljati zdravnikov za izvajanje nujne medicinske pomoči."

"Nobenega uradnega dokumenta, na katerega bi se lahko sklicevali"

In kot nadaljujejo, ministrstvo zaenkrat ni sprejelo, niti ni izdalo nobenega uradnega dokumenta, na katerega bi se lahko sklicevali. Strokovnjaki, ki jih je pozval minister, so - tako v dopisu - pripravili izhodišča v obliki delovne verzije dokumenta Projekt celostne prenove sistema nujne medicinske pomoči v Sloveniji verzije gradiva preoblikovanje mreže NMP - Elaborat analize stanja in predlogov potrebnih ukrepov.

Najprej konsenz v zdravstveni stroki

Minister za zdravje je tudi določil pogoj, da morajo pred kakršnokoli javno razpravo in vključevanju ostalih deležnikov, predvsem lokalne skupnosti in civilne družbe, najprej v zdravstveni stroki doseči jasen konsenz glede ukrepov za stabilizacijo sistema izvajanja nujne medicinske pomoči. Kot pravijo, "najprej iščejo širši strokovni konsenz za ureditev delovanja nujne medicinske pomoči, poenotenje delovanja v urgentnih centrih in razmejitev področij delovanja družinske medicine in dejavnosti urgentne medicine. Zato je bilo gradivo kot izhodišče najprej predstavljeno in poslano predstavnikom zdravstvene stroke, ki že izvajajo aktivnosti za dosego strokovnega konsenza, ki bo služilo za pripravo uradnih izhodišč ministrstva glede potrebnih sprememb sistema na področju nujne medicinske pomoči."

Nuklearna elektrarna Krško po remontu na polni moči

Nujna medicinska pomoč in NEK

Z Mestne občine Krško so v dopisu zapisali, da ima sobivanje z nuklearnim objektom že dolgo, skoraj 40-letno tradicijo. "Nuklearna elektrarna Krško ves čas obratovanja izvaja tehnološke izboljšave in s tem skrbi za visoko raven varnosti obratovanja. Zaupanje slovenske in svetovne javnosti pa na lokalni ravni utrjujemo še z ukrepi, ki so namenjeni prav skrbi za posameznika. Verjetnost nesreče v nuklearni elektrarni je izredno majhna, a vseeno je ves čas prizadevanje za izboljšanje pripravljenosti ob morebitni ogroženosti ena izmed glavnih prioritet," pravijo v dopisu ministrvu.

"V določenih okoljih imamo določene zakonske potrebe po drugačni organiziranosti"

Tam so jim odgovorili, da se zavedajo tega, da imajo v določenih okoljih določene zakonske potrebe po drugačni organiziranosti službe nujne medicinske pomoči. "V vašem okolju gre za okrepitev enote za zagotovitev ustreznega odziva intervencijskih služb zaradi bližine Nuklearne elektrarne Krško. Na tem področju bomo, tudi na medresorskem področju, poskrbeli za vzdrževanje kakovostnega odziva ob morebitni potrebi po izvajanju zdravstvenih ukrepov na področju jedrske varnosti," dodajajo.

krško
zdravstveni dom krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi