Skip to main content
V Posavju N/A° C Petek, 19. april 2024
03.10.2022
20:14
Okoljevarstveno soglasje NEK
Foto: ePosavje.com
V Nuklearni elektrarni Krško pričakujejo, da bi bil postopek pridobitve okoljevarstvenega soglasja, ki je eden od pogojev za nadaljnje delovanje elektrarne, končan do konca letošnjega leta.

Za nadaljnje delovanje Nuklearne elektrarne Krško

KRŠKO V soboto zjutraj se je z izklopom Nuklearne elektrarne Krško iz slovenskega elektroenergetskega omrežja začel zadnji remont v prvotno predvideni 40-letni obratovalni dobi elektrarne. V Nuklearni elektrarni Krško pravijo, da so strokovno vodenje, skrbno vzdrževanje in stalno posodabljanje elektrarne ter visoka obratovalna učinkovitost in obratovanje skladno z visokimi obratovalnimi ter okoljskimi standardi omogočili, da je tehnično zmožna obratovati vsaj do leta 2043.

Občasni varnostni pregledi

Prvi občasni varnostni pregled elektrarne so končali leta 2003, drugega deset let pozneje, tretji pa bo končan leta 2023. O njegovem poteku v elektrarni pravijo, "da poteka v skladu s slovensko zakonodajo in smernicami Mednarodne agencije za atomsko energijo ter obsega področja objekta, varnostnih analiz, obratovanja in uporabe obratovalnih izkušenj, vodenja, okolja, fizične zaščite in varstva pred sevanji." Četrti občasni varnostni pregled bo sledil leta 2033, sta pa oba uspešno opravljena pregleda pogoj za nadaljevanje obratovanja po letih 2023 in 2033.

Kdaj bo končan postopek za pridobitev okoljevarstvenega soglasja?

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so oktobra 2020 z izdanim sklepom odločili, da bo potrebno za podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let do leta 2043 treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Vloga je na Agenciji Republike Slovenije za okolje

Iz Nuklearne elektrarne Krško so na Ministrstvo za okolje in prostor podali vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, še pred tem so izdelali projekt nameravanega posega in poročilo o vplivih na okolje za podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let.

Kaj še manjka za soglasje?

In na vprašanje, kaj še manjka za potrditev nadaljnjega delovanja Nuklearne elektrarne Krško njen predsednik uprave Stanislav Rožman, pove, "da manjka še dokončanje, pridobitev okoljevarstvenega soglasja, ki ga pričakujemo do konca leta. To je temeljilo na zelo sistematičnem in podrobnem delu v preteklih dveh letih, vključno s čezmejno presojo vplivov na okolje sosednjih držav in Nemčije."

Postopek pridobitve okoljevarstvenega soglasja

Postopek pridobitve okoljevarstvenega soglasja vključuje presojo vplivov na okolje v skladu z Zakonom o varovanju okolja v slovenskem prostoru ter čezmejno presojo vplivov na okolje v skladu z EU-direktivo in Espoo-konvencijo, ob hkratnem upoštevanju določb Aarhuške konvencije.

Rožman: "Zaenkrat smo na časovnici"

V NEK pravijo, da so pridobili mnenja vseh mnenjedajalcev v postopku in izvedli ustno obravnavo s stranskimi udeleženci. V Krškem pričakujejo, da bo Ministrstvo za okolje in prostor po čezmejnem posvetu pridobilo končna mnenja vseh držav, ki so se javile v postopek. In da bi, kot je napovedal Rožman, postopek zaključili do konca leta.

nuklearna elektrarna krško
energetika
krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice

Novice iz Posavja