Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
16.01.2024
07:17
Foto: ePosavje.com
V Krškem je v torek, 16. januarja 2024, ob 11. uri potekal dogodek na temo Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi v občinah posavske regije, ki sodelujejo v projektu.

Projekt »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi«

Večletni projekt »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi« financira in vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), izvaja Geodetski inštitut Slovenije (GI), podizvajalec projekta je Beletrina.

Predstavnika projekta za vsa vsebinska, finančna in administrativna vprašanja sta Vojmir Drašler z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in mag. Roman Rener z Geodetskega inštituta Slovenije, ki sta bila prisotna na dogodku.

V projekt »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi«, ki ga financira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, se je od leta 2016 do danes, vključilo že preko 70 slovenskih občin, ki igrajo ključno vlogo pri postavitvi sistema in si prizadevajo za višanje kakovosti življenja svojih občank in občanov.

Sodelujejo tri posavske občine

Občina Krško se je v projekt vključila že leta 2018, sledile so tudi občina Brežice in Sevnica. V teh občinah so bili zajeti podatki o dostopnosti infrastrukture za invalide (npr. pločnikov, cest, križišč, wc-jev, idr.), ki so brezplačno na voljo vsem uporabnikom za omogočanje mobilnosti, upravljalcem infrastrukture pa lahko služijo za odpravo ovir v prostoru. Projekt spodbuja občine, da v svojih urbanih okoljih zagotovijo ustrezno dostopnost in vključevanje v družbene dejavnosti za vse, s poudarkom na osebah z oviranostmi, ki so iz družbe pogosto izključene, zato je cilj k projektu priključiti vseh 212 slovenskih občin.

Na podlagi dosedanjih aktivnosti in prvih projektnih rezultatov so nekatere sodelujoče občine že pripravile rešitve in izvedle prve prilagoditve dostopnosti urbanega prostora, ter s tem izboljšale mobilnost za vse, s poudarkom na gibalno oviranih, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih ter starejših.

Projekt se razvija v treh razvojnih stopnjah (podatki o dostopnosti za celo državo, vzdrževanje podatkov, kot tretja faza pa je v naslednjih letih planirana »Platforma mobilnosti in spletne dostopnosti za invalide in starejše v domačem okolju«, ki bo povezala različne podatkovne baze in ponudila dodatne storitve). To pa pomeni spoštovanje zavez o dostopnosti in osebni mobilnosti Konvencije o pravicah invalidov in EU Strategije o pravicah invalidov za obdobje 2021-2030, Direktive (EU) 2019/882 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve.

Za vse ranljive skupine je prav tako pomembno tudi zagotavljanje dostopnih informacij na občinskih digitalnih kanalih, še posebej na spletnih straneh in mobilnih aplikacijah, ki morajo zadostiti Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA).

mobilnost
posavje
krško

Pridružite se nam

Zadnje novice