Skip to main content
Sreda, 29. november 2023
19.07.2023
22:18
Obnova ceste na pohanški ravnini
Grafika: PISO
Marca lani smo poročali, da so na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo objavili naročilo za pripravo dokumentacije za preureditev ti. pohanške ravnine v občini Brežice.

Rekonstrukcija ti. pohanške ravnine

BREŽICE Skoraj 2600 metrov dolg odsek regionalne ceste med Brežicami in Krškim želijo preurediti, ob njem zgraditi površine za pešce in kolesarje, vzpostavili bodo avtobusna postajališča, ob vsem skupaj pa želijo izboljšati prometno varnost na cesti, ki v svoji zgodovini žal vzela že veliko življenj.

V treh fazah

Preureditev cestnega odseka načrtujejo v treh fazah. V prvi bodo uredili del od železniškega prehoda do naselja Gornji Lenart, sledila bo obnova dela od Gornjega Lenarta do križišča za Zgornji Obrež, najdaljša faza pa bo od tega križišča do začetka naselja Spodnja Pohanca. Površine za pešce in kolesarje bodo ločili od vozišča, tri metre široko stezo bodo v 1. fazi na desno stran gledano proti Pohanci, v 2. in 3. fazi pa površine predvidevajo na levi strani ceste.

Nov rok za pripravo dokumentacije - 12. december 2023

Zdaj so na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo objavili, da so podaljšali rok za dokončanje izdelave projektne dokumentacije. "Do zamude po terminskem planu je prišlo zaradi dolgotrajnosti pridobivanja projektnih pogojev in spremenjenih projektnih rešitev in sočasnega urejanja poplavne varnosti," dodajajo. Nov rok za dokončanje dokumentacije je tako 12. december 2023.

brežice
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja