Skip to main content
Nedelja, 14. april 2024
27.03.2024
08:33
Foto: Mestna občina Krško
V avli Kulturnega doma Krško je na ogled razstava natečajnih elaboratov javnega projektnega natečaja za Park urbanih športov Krško. Na ogled je vseh pet prispelih rešitev.

Investicija v trajnostno športno infrastrukturo s podporo evropskih sredstev

Mestna občina Krško je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije avgusta 2023 objavila javni enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt Park urbanih športov Krško, novembra 2023 pa je komisija izbrala najustreznejšo rešitev. Na natečaj je prispelo pet predlogov, prvo nagrado pa je prejel natečajni elaborat avtorjev Mateja Kučine, Petre Lešek, Nike Čufer, Tatjane Kotnik in Andrije Kandića. “Elaborat odlikuje jasna oblikovalska misel, na kateri temeljijo pregledna in logična umestitev posameznih programov in vstopov v območje ter enostavnost dostopanja do različnih sklopov ureditev, ob tem pa je zagotovljen primeren odnos do okoliških ureditev in programov. Posamezne vsebine so obravnavane enakovredno, primerljivo in po eni strani ustrezno zaokrožene in avtonomne, po drugi strani pa z osrednjim trgom in sistemom poti povezane v funkcionalno in oblikovno celoto, ki prepričljivo odgovarja na naročnikova pričakovanja ” je ocenjevalna komisija izpostavila pri najbolje ocenjenem elaboratu in mu podelila prvo nagrado.

Kot je na odprtju razstave povedal župan Janez Kerin Mestna občina Krško projekt Park urbanih športov Krško umešča v sklopu športnih površin v neposredni bližini stadiona Matije Gubca. »Park urbanih športov Krško je eden od večjih investicijskih projektov, katerega začetek izvedbe načrtujemo še v letošnjem letu. Večinski investicijski delež projekta bi bil financiran z naslova mehanizma CTN. Gre za orodje izvajanja evropske kohezijske politike, s katerim se v Sloveniji podpira izvajanje trajnostnih urbanih strategij mestnih občin. Ocenjena vrednost projekta je 1,49 milijona evrov, delež sofinanciranja v okviru mehanizma CTN pa bi bilo približno 80-odstotno,« je o projektu povedal župan.

Natečajni postopek je podrobneje predstavila vodja Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja Petra Ereš Malus, v nadaljevanju pa je zmagovalno rešitev predstavil arhitekt Matej Kučina. Odprtja razstave so se udeležili tudi učenci Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško.

Fotogalerija (Foto: Mestna občina Krško):

mestna občina Krško
kulturni dom krško

Pridružite se nam