Skip to main content
Petek, 22. september 2023
09.02.2023
20:46
Gradnja krožišča v Šmarju
Foto: ePosavje.com
V Šmarju v Sevnici so po dokončanju železniškega nadvoza na trebanjsko železniško progo začeli z gradbenimi deli na izgradnji novega krožišča. V tem delu Sevnice je v teh dneh precej živahno.

Po nadvozu še izgradnja krožišča

SEVNICA Gradnja nadvoza nad železniško progo Sevnica - Trebnje in izgradnja krožišča za Poslovno cono Sevnica sta tesno povezana in soodvisna projekta, pravijo na Občini Sevnica. Nosilec projekta izgradnje rondoja je direkcija za infrastrukturo, sofinancer pa Občina Sevnica. Ocenjena skupna vrednost del izgradnje krožišča je ocenjena na 1,4 milijona evrov z davkom na dodano vrednost. Nadvoz čez trebanjsko železnico v Šmarju je praktično zaključen, januarja so tako pričeli z deli za izgradnjo rondoja.

Oporni zid in utrjevanje brežine

Trenutno poteka razširitev ceste oz. križišča v krožišče."Na spodnji strani proti trgovini Lidl se izvaja oporni zid na strani rondoja, proti železnici pa utrjevanje brežine," pravi sevniški župan Srečko Ocvirk. S tem bodo pridobili prostor za izgradnjo rondoja. Kot nadaljuje Ocvirk, "bo celoten rondo bo bistveno nadvišanj in nekako postavljen v prostor, tako da bo poleg rondoja za cestni promet zgrajen tudi pločnik in kolesarska steza na tem delu, ki se bo navezovala kot del kolesarske steze med Sevnico in Boštanja."

Dela tečejo v skladu s terminskim načrtom

Sama dela tečejo skladno s terminskim načrtom, vendar so v času, ko je zapora ceste urejena s semaforjem, nekoliko bolj moteča. "V celotnem času žal izvajalci in investitor niso zagotovili usmerjanja prometa z ročnim usmerjanjem, ki pa je učinkovito v samem času gradnje," dodaja župan.

Fotogalerija (Foto: ePosavje.com):

Gradnja bo potekala predvidoma do poletja

Gradnja bo predvidoma potekala do poletja, vendar bo obremenitev prometa skozi čas gradnje različna. "V začetku ocenjujemo, da je celo nekoliko večja, kajti prostor je še stisnjen. Ko se bo razširitev opravila do zadostne mere, bo nekoliko lažje tudi samo vodenje pešcev, ki je sedaj nekoliko bolj zahtevno, nekoliko daljša pot je in verjamem, da se bo to uskladilo skozi čas," je še povedal Ocvirk.

V času gradnje pa: "Mislim, da bo obremenitev prometa zmerna"

Sevniški župan o kolonah v tem delu mesta pravi, "da so elaborati zapore pripravljeni, oziroma so usklajeni. Ta trenutek smo se tudi vozniki se morali nekoliko navaditi na nov režim in mislim, da bo obremenitev prometa zmerna." Hkrati pa po dokončanju izgradnje rondoja pričakujejo posodobitev in bistveno izboljšanje pretočnosti prometa.

sevnica
posavski tednik

Pridružite se nam