Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
06.01.2023
21:18
Sevnica, Kompolje
Foto: arhiv ePosavje
Občina Sevnica je podaljšala rok za oddajo pobud na poziv za pripravo desetih sprememb in dopolnitev OPN Občine Sevnica.

Nov rok za sprejem pobud je 31. januar 2023

SEVNICA Na Občini Sevnica pravijo, da so podaljšali rok za sprejemanje razvojnih pobud za fizične osebe s področja urejanja prostora za pripravo desetih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 10). Tako zaradi povečanega zanimanja in z namenom poenotenja rokov za fizične osebe ter za gospodarske družbe in podjetja pobude zdaj sprejemajo do 31. januarja 2023. Od zadnje sprejete spremembe, ki je stopila v veljavo v marcu 2022, so na Občini Sevnica sprejeli 239 novih razvojnih pobud fizičnih in pravnih oseb. Kakor dodajajo, predlagateljem, ki so pobude že oddali, nove vloge ne bo potrebno oddati.

Most čez Savo v Sevnici

Kje lahko dobite več informacij?

"Namenski obrazec je dostopen na občinski spletni strani in v prostorih Občine Sevnica. Za pojasnila in informacije v povezavi s postopkom sprememb OPN je na voljo Simon Ivanšek, višji svetovalec za prostorske in gradbene dejavnosti Oddelka za okolje in prostor," pravijo na občini Sevnica.

Uskladitev s spremembami Gradbenega zakona

Načrtovana sprememba občinskega prostorskega načrta, tako na Občini Sevnica, pomeni tudi uskladitev s spremembami Gradbenega zakona, katerega uporaba se je pričela s 1. junijem 2022 in drugimi veljavnimi podzakonskimi akti. Ob tem zagotavlja napredek in razvoj občine Sevnica na področjih gospodarskega in družbenega razvoja lokalne skupnosti. 

sevnica

Pridružite se nam