Skip to main content
V Posavju N/A° C Sreda, 17. april 2024
01.04.2024
09:00
Foto: Občina Sevnica
V četrtek, 28. marca, je župan Srečko Ocvirk podpisal pogodbo z na javnem naročilu izbranim podjetjem Lesing d. o. o. iz Kočevja, ki bo izdelal notranjo opremo za novo OŠ Ane Gale Sevnica.

Gradnja nove šole za otroke s posebnimi potrebami se je pričela v letu 2022, vselitev v nove prostore pa je predvidena s pričetkom šolskega leta 2024/2025. Gradnja šole je zaključena, notranji prostori pa bodo opremljeni do predvidoma začetka poletja. Pogodbena vrednost naročila notranje opreme znaša 229.342,33 evrov z DDV.

Pohištvo bo prilagojeno ustreznim standardom ter potrebam učencev. Zasnova notranjih prostorov je usmerjena v zagotavljanje kvalitetnega razvoja potencialov otrok s posebnimi potrebami ter oblikovanje okolja, v katerem se bodo dobro počutili. Primerna oprema bo zagotovljena tudi za strokovne sodelavce šole. Pomemben poudarek bo na razvoju gibalnih sposobnosti, zato bo tudi v šolski telovadnici urejena nadstandardna oprema.

Novi šolski objekt je umeščen na območju širšega kompleksa Vrtca Ciciban Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica in Športne dvorane Sevnica. Z delno rušitvijo in rekonstrukcijo stavbe vrtca se je sprostil prostor za gradnjo novega objekta ter dozidavo in združitev z objektom vrtca. Nova šola je v velikosti 1.227,40 m2. V pritličju je predvidenih 6 učilnic in telovadnica s pripadajočimi prostori, v nadstropju pa so predvidene še dodatne 3 učilnice in prostori za učitelje. Etaži sta povezani s stopniščem in dvigalom.

Ob gradnji osnovnega objekta so bili urejeni tudi spremljevalni objekti in sicer nadstrešnica ob kuhinji in hladilnica za potrebe kuhinje OŠ Sava Kladnika Sevnica ter nadstreška s skladiščem za Športno dvorano Sevnica. Ob ureditvi okolice so bila urejena dodatna parkirna mesta, od tega je tudi nekaj mest namenjenih za polnjenje električnih vozil.

Ureditev nove šole s prilagojenim programom je pomembna pridobitev za celotno lokalno skupnost. Lokacija šole je bila skrbno izbrana in je v neposredni bližini drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, športne dvorane, knjižnice, zdravstvenega doma, varstveno-delovnega centra za odrasle s posebnimi potrebami in doma za starejše občane. Mladi, ki se izobražujejo na OŠ Ane Gale Sevnica, bodo tako bolj vpeti v vsakodnevno dogajanje in utrip mesta, kar bo pozitivno prispevalo k njihovem vključevanju v družbeno življenje.

občina sevnica

Pridružite se nam