Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
17.10.2022
07:53
Podpis pogodbe za izgradnjo mrliške vežice
Foto: Občina Sevnica
V Šentjanžu so v torek podpisali pogodbo za izgradnjo mrliške vežice na Velikem Cirniku.

Podpisana pogodba za ureditev mrliške vežice na Velikem Cirniku

SEVNICA Izgradnja poslovilne vežice je korak k celostni ureditvi središča kraja. Pri pripravi projektne dokumentacije in pridobivanju zemljišč je Občina Sevnica tesno sodelovala tako s Krajevno skupnostjo Šentjanž kot tudi s Prostovoljnim gasilskim društvom Veliki Cirnik. Projekt v vrednosti 199.201,28 evrov obsega gradnjo pritličnega objekta poslovilne vežice s pripadajočo zunanjo infrastrukturo ter prometno ureditvijo in vsemi potrebnimi priključki za gospodarsko javno infrastrukturo. Župan Srečko Ocvirk je ob podpisu pogodbe izpostavil, da je podpis uspešen zaključek dolgotrajnega procesa reševanja prostorskih izzivov kraja. Hkrati je izpostavil pomembno vlogo gasilcev pri urejanju krajevnega prostora.

Gasilski dom Prostovoljnega gasilskega društva Veliki Cirnik neposredno meji na območje pokopališča. V preteklem obdobju so gasilci primerno uredili ploščad pod parkiriščem. To je danes prostor, ki je namenjen tako izvajanju gasilskih vaj kot tudi športnemu udejstvovanju, preživljanju prostega časa in druženju.

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan Repovž je ob tem izrazil zadovoljstvo ob storjenem prvem koraku k celostni ureditvi Velikega Cirnika. Ob podpisu pogodbe je potekala tudi uvedba v delo. Pri izvedbi projekta bodo sodelovala tri podjetja, ki so oddala skupno najugodnejšo ponudbo na javnem naročilu in sicer podjetje GTB-PRO d. o. o. iz Topolšice, Gradbeništvo Džodžaj d. o. o. iz Velenja in GMP Prijatelj d. o. o. iz Šentjanža.

Načrtovani posegi, ki bodo izvedeni na zemljišču v lasti Občine Sevnica, so tudi dobra priložnost za ureditev okolice cerkve, kjer so zemljišča v lasti župnije. Na tak način bo vaško jedro Velikega Cirnika celovito urejeno.

Občina Sevnica

sevnica

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja