Skip to main content
Ponedeljek, 26. februar 2024
06.11.2022
09:16
Radeče, Spar
Foto: Google
Poročali smo že, da bodo v Radečah uredili nov prehod za pešce in okolico ob Savi. Pogodbo so z izbranim izvajalcem del že podpisali.

Pogodba podpisana, dela se lahko začnejo

RADEČE Na območju priključka za Spar v Radečah pešci pogosto prečkajo vozišče regionalne ceste, kar predstavlja prometno – varnostno težavo. Na tem delu regionalne ceste R3-665/1191 Ljubež v Lazih - Radeče bodo zdaj uredili nov prehod za pešce ter del pločnika na levi strani ceste. Ob tem bodo uredili novo stopnišče med novim pločnikom in sprehajalno potjo ob Savi, uredili bodo klančino med novim pločnikom in obstoječo sprehajalno potjo ob Savi. Z izvedbo prometnih otokov na območju zapornih ploskev v območju pasu za leve zavijalce bodo izvedli ukrepe umirjanja prometa, prav tako pa bodo uredili prometno signalizacijo in opremo ter uredili odvodnjavanje in cestno razsvetljavo.

Dobrih 180 tisoč evrov vredna investicija

Z nedavnim podpisom pogodbe med Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in na javnem zbiranju ponudb izbranim izvajalcem je vse pripravljeno, da se gradbena dela lahko kaj kmalu začnejo. Kot je razvidno iz javno dostopne dokumentacije, je vrednost pogobenih del 180.727,55 evrov. Družba Gradnje Boštanj mora z deli začeti najkasneje 20 dni po uvedbi v dleo, rok za dokočanje del pa je 60 dni od uvedbe v delo. 

radeče

Pridružite se nam

Novice iz Posavja