Skip to main content
Sobota, 9. december 2023
11.06.2023
17:46
Gline jame, plaz
Foto: Občina Sevnica
Občina Sevnica je začela popis škode na stvareh zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja.

Popis škode na stvareh zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi

Občina Sevnica obvešča vse občane, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi v obdobju od 14. do 23. maja 2023, da je pričela s popisom škode. Škoda se lahko prijavi na predpisanih obrazcih do 15. junija 2023 in sicer ločeno za objekte in za kmetijske površine.

Oškodovanci se za prijavo škode dogovorijo za termin ogleda za škodo na objektih na tel. številko 07 81 61 228 (Rado Gobec, višji svetovalec za naravne nesreče in infrastrukturo) - za škodo na kmetijskih površinah na tel. številko 07 81 61 205 (Jasmina Veselinović, višja svetovalka za gospodarske dejavnosti). Predpisani obrazci so dostopni na povezavi na občinski spletni strani in na naslovu https://www.gov.si/zbirke/storitve/ocenjevanje-skode-po-naravnih-nesrecah/. Popis škode na kmetijskih pridelkih ni predmet popisa. Za več informacij se lahko občani obrnejo tudi na sprejemno pisarno na telefonsko številko 07 81 61 200.

Občina Sevnica

sevnica

Pridružite se nam