Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
13.09.2022
22:23
Dograditev Splošne bolnišnice Brežice
Grafika: ePosavje.com
V letošnjem letu so v Splošni bolnišnici Brežice med drugim zaključili z ureditvijo parkirišč na severni strani kompleksa, v nadaljevanju jih čaka še nekaj drugih investicij. Poglejmo, katere.

Kaj vse so uredili in kaj še bodo?

V Splošni bolnišnici Brežice so letos zaključili ureditev endoskopskega centra in kupili dva kompleta novih endoskopskih naprav ter vso ostalo potrebno opremo. Med ostalimi investicijami izpostavljajo gradbeno-obrtniška dela za sanacijo vodovodne vertikale od kuhinje do internega oddelka s prenovo kopalnic, kupili so tudi nov filter / sušilec zraka za potrebe operativnega bloka ter nadgradili vakuumski sistem reducirne proge za zrak.

Projektanta za izdelavo projektne dokumetacije že imajo

Med ostalimi investicijami so kupili novo napravo za anestezijo in ultrazvok za centralno intenzivno terapijo ter kupili CTG napravo za ginekološko-porodni oddelek, zamenjali in dokupili so večje število računalnikov in ostale IT opreme ter zamenjali nekaj klima naprav. V bolnišnici so izbrali projektanta za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo novega objekta F z dograditvijo rdeče in sive cone pri Urgentnem centru ter rekonstrukcijo objekta A. 

Bodo dobili novo napravo za magnetno resonanco?

Do konca leta imamo načrtujejo še nakup novih hematoloških analizatorjev za laboratorij in ureditev stopnišča med ginekološkim in otroškim oddelkom ter ureditev vrat na stopniščih na otroškem oddelku. Kot pravijo v bolnišnici, so sredstva namenili tudi zamenjavam in sprotnim nabavam novih medicinskih naprav in pripomočkov manjše vrednosti. "V kolikor bo Ministrstvo za zdravje realiziralo napoved, da bodo za nekaj bolnišnic, med njimi tudi Splošno bolnišnico Brežice, kupili napravo za magnetno resonanco, bo bolnišnica zagotovila potrebna sredstva za ureditev prostora pred montažo MR," dodajajo.

"Poslovanje v prvem polletju uspešno, dobro"

Direktorica Splošne bolnišnice Brežice Anica Hribar ocenjuje, "da sta bila tako realizacija programa kakor tudi finančno poslovanje v prvem polletju letošnjega leta uspešno oz. dobro. Za drugo polletje pa si želim, da bi uspeli v čim večji meri izkoristiti določila interventnega zakona, ki omogoča plačilo storitev po realizaciji." Do tega rezultata bi lahko prišli s skrajševanjem čakalnih dob oziroma zmanjševanjem števila pacientov, "ki na nekatere zdravstvene storitev čakajo nedopustno dolgo."

Izgradnja nove stavbe bo eden večjih zalogajev v naslednjih letih

Med drugim pa tudi z izboljšanjem izhodišča za sklepanje pogodb s financerjem ZZZS v prihodnje, ko bo obdobje interventnega zakona mimo - od leta 2024 dalje. Tretji korak do uspešnega poslovanja v prihodnje pa je tudi pozitivno finančno poslovanje, "kar bo dobro izhodišče za pričetek izgradnje novega objekta F ter nova potrebna vlaganja v prenovo drage medicinske opreme in prenovo obstoječih prostorov."

splošna bolnišnica brežice
brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja