Skip to main content
Petek, 1. december 2023
24.05.2023
10:08
Občinski svet, Krško, 6. marec 2023
Foto: Mestna občina Krško
Svetnice in svetniki Občinskega sveta Mestne občine Krško so na 5. redni seji 18. maja med drugim obravnavali delovanje gospodarskih javnih služb v mestni občini in potrdili nove cene.

Nove cene bodo začele veljati s 1. junijem

KRŠKO Krški občinski svetniki Svetniki so se seznanili s Poročilom o poslovanju gospodarskih javnih služb za območje mestne občine Krško za leto 2022 in pri tej točki sprejeli tri sklepe. Tako so potrdili Sklep o sprejemu Letnega programa dejavnosti gospodarskih javnih služb za leto 2023 za območje mestne občine Krško, Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne pogrebne službe v mestni občini Krško za leto 2023 in Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o potrditvi tarifnih sistemov / XI.

 

Tokrat brez zapletov, tudi pri glasovanju ni bilo posebnosti

Točka o cenah gospodarskih javnih služb je tokrat minila brez zapletov, tudi pri glasovanju ni bilo posebnosti. Predstavniki Kostaka so v zadnjem mesecu članom občinskega sveta znova predstavili programe ter jih podrobneje seznanili s svojimi dejavnostmi, z oblikovanjem cen, zakonodajo in s pripravo programa dela.

»Mislim, da smo se vsi zelo potrudili, tako mi kot občinski svetniki, da so razumeli zadeve in danes o točki glasovali, kot so,« je po seji povedal direktor Sektorja komunale v družbi Kostak Jože Leskovar. »Časa so imeli dovolj in verjamem, da so se podrobno seznanili s programom dela, poročilom za izvajanje gospodarskih javnih služb kot tudi z novimi cenami, ki veljajo za kolektivno rabo, medtem pa, kot je bilo že večkrat poudarjeno, se položnice za naše občane ne bodo povišale, za posameznike se bodo celo znižale do enega evra,« je dodal župan Mestne občine Krško Janez Kerin.

Povišanje cen na kolektivni rabi je bilo nujno potrebno, je dodal Leskovar, saj so dosedanje cene veljale od podpisa koncesijske pogodbe iz leta 2017. »Določeni faktorji dvigov posameznih repromaterialov, goriva so se povišali tudi do 40 odstotkov, stroški dela so se v zadnjem letu povišali za dvanajst odstotkov. Gre za minimalno uskladitev, da lahko še naprej opravljamo dejavnosti kolektivne rabe.«

Letos večji obseg dela

Svetniki o omenjeni točki niso posebej razpravljali. Oglasil se je le svetnik Mitja Omerzu (Energično za Krško), ki je izpostavil razliko v stroških urejanja in čiščenja javnih površin. »Za leto 2023 so predstavljeni stroški – prikaz planiranih aktivnosti – v znesku 427.868,51 evra, prej pa ste omenili, da so bili ti stroški v znesku 303.119 evrov. Mislim, da tu ne gre za 20-odstotno, ampak 41-odstotno povišanje.« Janja Špiler z Mestne občine Krško mu je odgovorila, da gre v letošnjem letu tudi za povečanje obsega dela, kar vpliva na celoten znesek, vendar da gre cenah storitev za 20-odstotno povišanje. Omerzu z odgovorom najbrž ni bil zadovoljen, saj je bil edini, ki je o tej točki glasoval proti.

Nove cene začnejo veljati s 1. junijem.

krško
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja