Skip to main content
Četrtek, 22. februar 2024
11.07.2023
12:48
Občinski svet, Brežice, 10. julij 2023
Foto: ePosavje.com
Brežiški svetniki so v ponedeljek med drugim potrdili potrdili poslovni načrt Komunale Brežice za leto 2023.

Potrdili poslovni načrt Komunale Brežice za leto 2023

Brežiški občinski svetniki so na julijski seji v ponedeljek potrdili poslovni načrt Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2023, Program za obvladovanje kakovosti poslovanja v podjetju Komunala Brežice d.o.o. za leto 2023 ter Letni programi oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ravnanja s komunalnimi odpadki, 24-urne dežurne pogrebne službe, upravljanja pokopališča v Brežicah, vzdrževanja javnih površin, vzdrževanja občinskih javnih cest in vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Brežice za leto 2023.

Investicije

"Prihodki so pri skupaj štirih službah zmanjšani za 170.000 evrov," je o posodobljenem predlogu poslovnega načrta pred svetniki povedala direktorica Komunale Brežice Jadranka Novoselc. Na področju oskrbe s pitno vodo bodo kupili sondo z dodatki za napravo za iskanje okvar, zamenjali bodo dva avtomobila in v že kupljenih uredili mobilne delavnice. Na področju ravnanja z odpadki načrtujejo nabavo novih zabojnikov za mešane komunalne in biološke odpadke ter nakup dveh vozil, nekaj novosti bo tudi na področju pokopališke službe, na področju urejanja in čiščenja javnih površin ter vzdrževanja občinskih cest.

brežice
komunala brežice

Pridružite se nam

Zadnje novice