Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
13.11.2023
08:35
Foto: Občina Brežice
V ponedeljek, 6. novembra, je Zveza kulturnih društev Brežice v sodelovanju z društvom KUD Anton Kreč pripravila 10. tradicionalno srečanje predstavnikov kulturnih društev v občini Brežice.

V ponedeljek, 6. novembra 2023, je Zveza kulturnih društev Brežice v sodelovanju z društvom KUD Anton Kreč pripravila 10. tradicionalno srečanje predstavnikov kulturnih društev v občini Brežice. Srečanja se je udeležil tudi župan Občine Brežice Ivan Molan s sodelavci in prisotnim predstavil stanje v občini ter načrte za prihodnje. Župan se je zahvalil vsem prostovoljcem, ki delujejo v društvih in s tem dajejo krajem utrip. "Kultura mora biti med ljudmi, ne more preživeti zaprta, ljudje si želimo druženja in prireditev, še posebej po preteklih letih" je poudaril župan in dejal, da ga veseli, ker se je ob prazniku občine, v Brežiškem oktobru, zvrstilo več kot 100 različnih dogodkov.

Zbrane je v uvodu srečanja nagovoril predsednik Zveze kulturnih društev Brežice Jože Denžič, svoj pozdrav je zbranim namenila tudi koordinatorka JSKD Območne izpostave Brežice Simona Rožman Strnad.

Župan Ivan Molan je dejal, da je društvena dejavnost v občini tista, ki je ključna za druženje in povezovanje ljudi v kraju in v občini. Glede načrtov za prihodnje je povedal, da občina pripravlja osnutek proračuna za naslednji dve leti, v načrtu je enaka podpora delovanju in programom društev kot v preteklih letih. Župan je izpostavil dejstvo, da je občina tista, ki v največjem delu zagotavlja proračunska sredstva za društva, saj je prihodkov društev iz lastnih in sponzorskih sredstev zelo malo. Sredstva za kulturo bo občina ohranila in skušala nekoliko povečati, dejansko stanje bo  mogoče predvideti ob prvem osnutku proračuna za 2024. Župan je za primerjavo o rasti stroškov zbranim povedal, da bo Občina Brežice morala za vrtce v tem letu zagotoviti 400.000 evrov več kot lani, prav tako so se povečali materialni stroški po javnih zavodih in sicer kar za 100.000 evrov.

Župan je opozoril tudi na inflacijo, ki je bila v zadnjih treh letih visoka. "Finančno stvari izgledajo dobro in ostajajo na enaki ravni, realno pa gre za zmanjšano vrednost teh sredstev," je poudaril župan. "Pri usklajevanju proračuna bo potrebno poiskati kompromise, kar bo zahtevna naloga. Sicer stanje v občini ni idealno, a tudi ne kritično, ker smo vedno ravnali gospodarno in preudarno, zato je tudi zadolženost občine nižja".

Pripravlja se lokalni program za področje kulture

Predstavnike kulturnih društev je župan Molan pozval, da se vključijo v oblikovanje priprave programa kulture v občini in naj podajo svoje predloge ali pripombe na pravilnike za javne razpise za sofinanciranje. V nadaljevanju srečanja je vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Matejka Gerjevič povedala, da se je občina seznanila z izzivi, ki pestijo društva – aktualno je predvsem vprašanje brezplačnega ali plačanega najema oz. uporabe prostorov. Javni razpisi za sofinanciranje delovanja in programov so načrtovani za objavo v mesecu decembru. Predstavila je tudi sodelavca Damjana Žerjava, ki pokriva področje kulture v občini. Dobrodošli so vsi predlogi in pobude društev, ki jih bo občina skušala uresničiti, je še dodala.

O Zvezi kulturnih društev Brežice

Zveza kulturnih društev Brežice združuje 26 društev, ki delujejo na področju kulture. Zveza spremlja in podpira delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v občini, društvom svetuje in organizira ter koordinira izobraževanja. Zveza sodeluje pri oblikovanju lokalnega programa kulture.

Kot pravi podpredsednica ZKD Lučka Černelič, je jesensko družabno srečanje kulturnih društev, ki delujejo v občini Brežice in so tudi člani Zveze kulturnih društev Brežice, že tradicionalni dogodek, ki ga zveza pripravlja z namenom krepitve medsebojnih odnosov, spoznavanja, druženja, povezovanja članov. Srečanje se izmenjaje organizira na t. i. štajerski in kranjski strani naše občine, vsakič v soorganizatorstvu in s programom kulturnega društva iz kraja gostiteljstva.  Kot zanimivost, tudi v času korone tradicionalnega srečanja nismo prekinili, program smo pripravili na odru Doma kulture Brežice in se z društvi povezali preko oddaljenega dostopa.

Ta srečanja bodo del dejavnosti Zveze kulturnih društev Brežice tudi v prihodnje, so zagotovili v zvezi. V letu 2024 se bomo spet odpravili na levi breg Save in se skoraj zagotovo ustavili v slikovitem kraju Kapele, ki se ponaša z izjemno bogato in raznoliko kulturno tradicijo.

Fotogalerija (Foto: Občina Brežice):

brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja