Skip to main content
V Posavju 4.6° C Nedelja, 26. marec 2023
03.02.2023
08:02
Krško, september 2022
Foto: ePosavje.com
Občinski prostorski načrt so na območju mestne občine Krško sprejeli leta 2015, v veljavo je stopil 5. septembra 2015.

Pridobivanje mnenj na okoljsko poročilo

KRŠKO Dve leti pozneje so pristopili k spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta, ki so v teku, pravijo na Mestni občini Krško. Postopek je trenutno v fazi pridobivanja mnenj na okoljsko poročilo. "Po pridobljenih mnenjih in uskladitvah bo občina pripravila javno razgrnitev sprememb in dopolnitev akta," dodajajo.

Regionalni prostorski plan

Občina sicer poleg sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta vodi tudi izvedbene prostorske akte in pripravlja strokovne podlage za naslednje postopke prostorskih aktov. Ob tem še pravijo, da bo Mestna občina Krško v skladu z zakonodajo sodelovala pri pripravili regionalnega prostorskega plana.

Krško

Trajnostna urbana strategija

V Krškem pripravljajo tudi trajnostno urbano strategijo, po kateri bodo lahko pristopili k črpanju sredstev iz naslova trajnostnega urbanega razvoja v okviru določil uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj. Tako mora posamezna mestna občina sprejeti celovito strategijo trajnostnega urbanega razvoja, v kateri bodo določeni celostni ukrepi za spopadanje z razvojnimi izzivi urbanega območja in podeželja.

Naslednji četrtek javna razprava

Mestna občina Krško je pristopila k pripravi strategije za obdobje do leta 2020, naslednji četerk bodo v Krškem pripravili javno razpravo, na kateri bodo občani lahko podali predloge, pripombe ter dopolnitve na strategijo.

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja