Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
25.05.2020
11:50
OPPN Drožanjska cesta Sevnica
Grafika: ePosavje.com
Območje za gradnjo stanovanjske soseske ob Drožanjski cesti so člani Občinskega sveta Občine Sevnica že obravnavali kot prostorsko pobudo za gradnjo potrebne družbene infrastrukture.

Širitev mesta na območje Hrasti

Območje ob Drožanjski cesti v Sevnici

SEVNICA Območje ob Drožanjski cesti je veliko 8,53 hektarjev ter je delno v zasebni in delno v občinski lasti. Na tem območju je pripravljena idejna zasnova za gradnjo objektov socialno varstvenega področja ter vzgoje in izobraževanja, predvideno pa je tudi območje za individualno stanovanjsko gradnjo. "Gre za veliko področje, kjer je potrebno s skrbnim načrtovanjem predvidevati dolgoročni razvoj in širitev mesta na območje Hrasti," dodajajo na Občini Sevnica.

Pogodba za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta

V torek, 19. maja 2020, sta tako župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktor podjetja Savaprojekt d.o.o. Peter Žigante podpisala pogodbo za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti. Območje bo skupaj z obstoječim stanovanjskim območjem na vzhodni strani tvorilo funkcionalno povezano in urbanistično skladno prostorsko območje.

Nov dom upokojencev Sevnica, medgeneracijski center in oskrbovana stanovanja

"Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje je naslednji korak pri aktivnem reševanju izzivov, ki jih predstavlja trend starajočega se prebivalstva, zaradi katerega se potrebe po sistemskih, prostorskih in družbenih rešitvah povečujejo," še pravijo v sporočilu.

(bš)

sevnica

Pridružite se nam