Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
25.11.2022
09:20
Stanovanja v Žlapovcu
Grafika: Mestna občina Krško
V Krškem bodo v naslednjih dneh pričeli s pripravljalnimi deli za nov večstanovanjski objekt v Žlapovcu, na območju ob Gubčevi ulici nad Stadionom Matije Gubca.

Prva faza mora biti končana do 30. decembra

KRŠKO Na območju ob Gubčevi ulici v Krškem bodo predvidoma naslednjo pomlad začeli z gradnjo večstanovanjskega objekta s 17 neprofitnimi najemniškimi stanovanji. Skupna ocenjena vrednost projekta je po ocenah 4,1 milijona evrov, v Krškem bodo prejeli 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev iz razpisa Ministrstva za okolje in prostor v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost.

Prva faza

Za projekt so pridobili gradbeno dovoljenje, pred tednom dni so podpisali gradbeno pogodbo za izvedbo pripravljalnih del za nov večstanovanjski objekt v Žlapovcu. V pogodbi je zapisano, da bo prva faza končana do 30. decembra letos, zaključek pripravljalnih del pa do 30. aprila 2023.

Arheološka izkopavanja

Za začetek del na območju vrtov bo moral izvajalec pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskave in odstranitev, ob izvedbi arheoloških izkopavanj in raziskav ob gradnji pa bo moral izvajalec izvesti izkop do kamninske podlage in dobaviti nadomestni kamnolomski material z zasutjem do kote 16,420 nadmorske višine, še piše v pogodbi.

Zaključek gradnje do konca leta 2024

Gradnja naj bi se po načrtih začela spomladi prihodnje leto, zaključila pa do konca leta 2024. Razpis za najem stanovanj bodo objavili že v času gradnje v naslednjem letu.

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja