Skip to main content
Torek, 16. april 2024
08.03.2023
09:52
Dozidava Zdravstvenega doma Krško
Grafika: ePosavje.com
Po 20 letih od izgradnje nove stavbe Zdravstvenega doma Krško na Griču so stekle priprave za njegovo dozidavo. Potrebe po novih prostorih so vse večje, posebna preizkušnja je bila tudi epidemija.

Dozidava Zdravstvenega doma Krško

KRŠKO V Krškem bodo zaradi povečanih potreb po novih in ustreznejših prostorih ob stavbi Zdravstvenega doma Krško na Cesti krških žrtev izgradili prizidek. Za potrebe javnega zavoda Zdravstveni dom Krško predvidevajo površine v skupnem obsegu 1380 m2, za potrebe javnega zavoda Lekarna Krško pa površine v obsegu 650 m2. Prizidek bo v treh etažah, s kletjo, pritličjem in nadstropjem. V oceni potreb so predvideli tri nove čakalnice splošne ambulante, prostor za razvojno ambulanto, prostore za zdravstvenovzgojni center ter ambulanto za vročinska stanja.

Izvedbo natečajnega postopka so zaupali ZAPS

Konec februarja so v Krškem objavili, da bo postopek izvedbe natečajnega postopka za »Novogradnja Zdravstvenega doma Krško - prizidava« izpeljala Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). ZAPS je v zadnjem času v Krškem že izpeljal dva podobna postopka, za izbiro idejne rešitve za nov zimski plavalni bazen v Krškem in izgradnjo nove Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru Krškega.

O dozidavi so razpravljali tudi krški občinski svetniki

Na zadnji seji so o dozidavi Zdravstvenega doma Krško razpravljali tudi krški občinski svetniki. Svetniki so sprejeli sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za območje dela EUP KRŠ 102, dozidava Zdravstvenega doma Krško. V 2. členu tega sklepa piše, "da se na območju lokacijske preveritve dopusti individualno odstopanje od podrobnega prostorsko izvedbenega pogoja določenega v 1. alinei drugega odstavka 113. člena OPN, ki kot skupni prostorski izvedbeni pogoj določa dopustno velikost dozidave do največ 40% osnovnega tlorisa, in sicer na način, da je lahko dozidava tudi večja ob izpolnjevanju drugih prostorskih izvedbeni pogojev, ki določajo velikost pozidave gradbene parcele."

"V prihodnosti se bodo potrebne po primarnem zdravstvu še povečale"

"Potrebe se že izkazujejo, v prihodnosti se bodo potrebe po primarnem zdravstvu še povečale," je pred četrtkovo sejo svetnikov povedal krški župan Janez Kerin. "Tudi naša občina se temu ne bo izognila. Smo v fazi, kjer bomo dobili pravno veljavo za razširitev tega objekta. Govorimo o tlorisu 1445 kvadratnih metrov v treh etažah. V spodnji etaži bo prostore dobila Lekarna Krško, v zgornjih etažah pa primarno zdravstvo."

O nadaljnjih postopkih

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije bo tako preučila možnost umestitve v prostor. In kako naprej? Kerin pravi, da bo "čez približno mesec dni objavljen javni natečaj za umestitev tega objekta v prostor. Nato bo sledil izbor najustreznejšega objekta v ta prostor, nato pa postopki v nadaljevanju - izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in ko bo čas, tudi sama umestitev."

zdravstveni dom krško
zdravje
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja