Skip to main content
Petek, 12. april 2024
19.02.2024
13:01
Kostak, prosto delovno mesto
Grafika: arhiv Kostak d. d.
Kostak, d. d. objavlja prosto delovno mesto z nazivom »strokovni sodelavec II, v Sektorju za razvoj in tehnologije«, in sicer za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev.

Prosto delovno mesto

Kostak, d. d. objavlja prosto delovno mesto z nazivom »strokovni sodelavec II, v Sektorju za razvoj in tehnologije«, in sicer za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev. Delo se opravlja na sedežu delodajalca, izjemoma na terenu.

Pisne prijave na prosto delovno mesto sprejemamo do 8. 3. 2024.

Vlogo pošljite na elektronski naslov: zaposlitev@kostak.si ali po redni pošti na naslov Kostak, d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško. K vlogi priložite vsa dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Kontaktni osebi za dodatne informacije sta Martina Kukovičič na (07) 87-00-405 in Nives Žveglič na (07) 48 17 204. Telefonska številka centrale družbe Kostak je 07 48 17 200.

"Zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti".

Opis razpisanega delovnega mesta: 

1)  Naziv: STROKOVNI SODELAVEC II v SEKTORJU ZA RAZVOJ IN TEHNOLOGIJE 

Opis del in nalog:

  • priprava in projektiranje procesov obdelave odpadkov in reciklaže,
  • vodenje priprave tehnoloških sklopov in usklajevanje z ostalimi strokami (okolje, požar, vodovod, kanalizacija, elektroinštalacije, gradbeništvo, arhitektura),
  • razvoj tehnoloških projektov in raziskave za izboljšanje procesov,
  • priprava modela za izvedbo LCA analiz,
  • skrb za kontrolo in optimizacijo proizvodnih procesov,
  • spremljanje zakonodaje in sodelovanje pri pripravi nove zakonodaje,
  • priprava smernic za projektiranje, projektnih pogojev, soglasij, sodelovanje na tehničnih pregledih. 

Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba: VII. ali VI. stopnja izobraževalnega programa tehnične smeri (strojna, gradbena, elektro, kemijska). 

Zahtevane kompetence:

  • osnovno znanje CAD, Office,
  • zanje angleškega jezika, zaželeno nemški in hrvaški jezik,
  • vozniški izpit kategorije B.
kostak krško
kostak
delovna mesta

Pridružite se nam