Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
04.01.2023
09:26
Namakalni sistem Arnovo selo
Foto: arhiv ePosavje
Poročali smo že, da bo Občina Brežice na območju Arnovih sel obnovila namakalni sistem, s katerim bodo pridelovalcem zelenjave in sadja omogočili boljše pogoje za njihovo delo.

Ponudbe za prvo fazo zbirajo do 17. januarja

BREŽICE Med Spodnjo Pohanco ter Oklukovo goro na hribu in Zgornjo Pohanco v dolini je na dobrih treh kilometrih zračne razdalje več kmetijskih površin, na katerih domačini pridelujejo različne kmetijske kulture, od zelenjave do sadja. In da bi si zagotovili boljši pridelek, so v začetku 90-tih let tam postavili namakalni sistem, ki pa je vseh teh letih uporabe zdaj dotrajan in potreben celovite rekonstrukcije.

Kaj bodo uredili?

Občina Brežice je v teh dneh objavila javno naročilo za izvedbo 1. faze obnove namakalnega sistema, v kateri bodo prenovili črpališče in filtrirne postaje, uredili električni priključek na nizkonapetostno omrežje, obnovili priključne merilne jaške ter vzpostavili daljinski nadzor in telemetrijo. Kot pravijo na Občini Brežice, so projektirane trase predvidene po liniji obstoječih cevovodov. Črpalnico in filtrirno postajo bodo obnovili na lokaciji obstoječega črpalno filtrirnega postroja.

Rok za dokočanje del? 4 meseci od uvedbe v delo, a ne dlje od 15. septembra

Za dokočanje gradbeno-obrtniških in instalacijskih del so določili 120 dni od uvedbe v delo, a ne pozneje kot 15. septembra 2023. Po pregledu bo imel izvajalec na voljo 30 dni, da odpravi pomanjkljivosti, končni prevzem obnovljene 1. faze sistem pa načrtujejo po preteku preizkusne dobe, predvidoma deset dni po poteku 12 mesecev od datuma zapisnika o prevzemu del).

brežice

Pridružite se nam