Skip to main content
Petek, 22. september 2023
20.01.2023
20:17
RK Sevnica, 1. B liga
Foto: arhiv ePosavje
V Sevnici so objavili za sofinanciranje športnih dejavnosti v občini Sevnica, na voljo je 163.000 evrov.

Razpis za šport

SEVNICA Kot pravijo na Občini Sevnica, so predmet javnega razpisa programi s področja tekmovalnega in rekreacijskega športa, izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj strokovnih delavcev v športu, delovanje športnih zvez in društev ter organiziranje športnih prireditev.

Kdo se lahko prijavi?

Na razpisu lahko sodelujejo športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in delujejo v občini Sevnica, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini Sevnica, pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in opravljajo nepridobitno dejavnost, zasebni športni delavci, ki so vpisani v razvid športnih delavcev po Zakonu o športu in samostojno opravljajo delo v športu kot svojo izključno ali dopolnilno dejavnost, društva invalidov, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti v športu in društva upokojencev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti v športu. Predvideni obseg sredstev za sofinanciranje športnih programov je 163 tisoč evrov.

163.000 evrov

Dokončni znesek sofinanciranja bo določen v sprejetem proračunu Občine Sevnica za leto 2023. Višina zneska točke posameznih programov, odločbe in pogodbe bodo izdane po sprejemu proračuna in Letnega programa Občine Sevnica za leto 2023. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Sevnica.

Ostali razpisi bodo objavljeni do marca

Razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti v občini Sevnica je bil v letošnjem letu objavljen prednostno zaradi obveznosti tistih športnih klub in društev, ki izvajajo tekmovalne športne programe in za svoje nemoteno delovanje sredstva potrebujejo v najkrajšem možnem času. Razpisi za ostale dejavnosti, torej gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, kulturo, mladinske dejavnosti ter socialne in zdravstvene programe bodo objavljeni najkasneje v marcu.

(Občina Sevnica, eP)

sevnica

Pridružite se nam