Skip to main content
V Posavju N/A° C Sobota, 20. april 2024
14.07.2023
07:42
Foto: Mestna občina Krško
Prenova ceste na Velikem Trnu prinaša poleg 460-metrske rekonstrukcije ceste tudi nov pločnik, parkirišča, vodovod in razsvetljavo. Projekt, vreden 300.000 €, se bo zaključil konec avgusta.

Mestna občina Krško pristopila k rekonstrukciji lokalne ceste na Velikem Trnu

Na Mestni občini Krško so pristopili k rekonstrukciji lokalne ceste na Velikem Trnu v dolžini 460 metrov. Sočasno bodo zgradili enostranski pločnik dolžine 130 metrov in širine 1,50 metra ter dva armiranobetonska zidova – prvega zaradi širitve ceste v obstoječo brežino dolžine 120 metrov in višine med 1,30 in 1,70 metra ter drugega zaradi širitve obstoječih parkirišč višine do 1,50 metra.

Fotogalerija (Foto: Mestna občina Krško)

Prenovili bodo tudi vodovod in ostalo infrastrukturo

Na Mestni občini Krško načrtujejo v sklopu projekta tudi obnovo vodovoda v dolžini 220 metrov, zaščito in po potrebi prestavitev ostalih obstoječih vodov gospodarske javne infrastrukture, novo cestno razsvetljavo v dolžini 200 metrov ter razširitev parkirišča proti severu za dodatnih 15 parkirnih mest. Poleg tega bodo obstoječe trikrako križišče preuredili v pravokotnega in ga delno premaknili proti zahodu, uredili bodo prehod za pešce na mestu, kjer se zaključi pločnik za pešce (do objekta s parcelno številko 608/4, v katerem je manjša trgovina) ter postavili vertikalne in horizontalne prometne signalizacije. Vrednost naložbe znaša dobrih 300 tisoč evrov, izvajalec del je Gracar, d. o. o. S projektom bodo zaključili predvidoma konec avgusta 2023.

Vir: Mestna občina Krško

mestna občina Krško
ceste

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja