Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
17.04.2023
21:34
Križišče v Stari vasi, Krško
Grafika: ePosavje.com
Z dokončanjem krške obvoznice se je del prometnih tokov iz smeri Sevnice in Vidma proti Brežicam preusmeril čez Vrbino na križišče v Stari vasi. Tam se že nekaj časa srečujejo s prometnimi zamaški.

Rešitev bi bilo montažno krožišče, a ...

KRŠKO Z izgradnjo krške obvoznice številne voznice in vozniki iz smeri Drnovega proti Brežicam skrajšajo svojo pot čez Vrbino. Če so morali pred izgradnjo mostu čez Savo v Žadovinku za Brežice izbrati pot prek starega mostu čez Savo in Vidma naprej proti Dolenji vasi, številni zdaj za pot proti Brežicam izberejo Vrbinsko cesto mimo GEN energije in čez železniški prehod v Stari vasi. S tem prihranijo vsaj 5 minut vožnje. 

In potem nastanejo prometni zamaški

In potem v križišču lokalne ceste LC191113 čez železniško progo in glavne ceste R1 220 Krško - Brežice v Stari vasi nastanejo prometni zamaški. Problem so izpostavili tudi na zadnjem srečanju vodstva Mestne občine Krško in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Na pobudo Mestne občine Krško so izvedli preveritev umestitev montažnega krožnega krožišča s primernim zunanjim in notranjim premerom na območju križišča. S krožiščem bi rešili prometne zamaške in povečali pretočnost prometa na križanju teh dveh cest. 

Za krožišče bi bilo potrebno pridobiti zemljišča

Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo pravijo, "da bi bilo za izvedbo potrebno zagotoviti potrebna zemljišča, aktivnosti je prevzela Mestna občina Krško. Lastnik tangiranega zemljišča na časovno opredelitev začasne rabe ne pristaja."

Semaforji kot začasna rešitev?

In kakšna bi lahko bila začasna rešitev? Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo izpostavljajo, da se kot najboljša rešitev trenutno nakazuje semaforizacija križišča. A bi bilo zaradi bližine nivojskega prehoda čez železniško progo na Slovenskih železnicah potrebno preveriti možnost predelave varnostne naprave - zapornic.

Krožišče v Stari vasi

Posodobitev železniške proge Zidani Most - Dobova

Ureditev tega dela Stare vasi, kot ta del Krškega poznan pri domačinih, je predvidena v sklopu posodobitve železniške povezave med Zidanim Mostom in Dobovo. Po eni od delovnih različic bo na območju sedanjega nivojskega prehoda podhod za pešce in kolesarje, glavno cesto bi pred Evrosadom prek novega krožišča preusmerili na nov nadvoz nad železniško progo na območju Surovine. Na drugi strani železniške proge bi se cesta priključila na novo krožišče na glavni cesti Krško - Brežice, nekaj 100 metrov naprej po križišču za Spodnjo Libno v smeri Dolenje vasi.

krško
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja