Skip to main content
Ponedeljek, 29. maj 2023
25.03.2023
14:44
Gradnja kolesarske povezave Krško - Kostanjevica na Krki
Foto: ePosavje.com
Rok za prijavo gradnje po dovoljenjih iz starega gradbenega zakona (GZ) se izteka, sporočajo z Upravne enote Krško.

Rok za prijavo gradnje po dovoljenjih iz starega gradbenega zakona (GZ) se izteka

KRŠKO Upravna enota Krško seznanja investitorje, ki so pridobili gradbeno dovoljenje po 1. juniju 2018, uporabnega dovoljenja pa še niso pridobili, z obvestilom Ministrstva za naravne vire in prostor, s katerim jih poziva, naj preverijo, ali so izvedli popolno prijavo začetka gradnje. Če prijave gradnje niso izvedli oz. je niso izvedli popolno, naj to storijo čim prej. Investitorji se bodo tako izognili situacijam, ko bi lahko izdano gradbeno dovoljenje prenehalo veljati zaradi neizvedene ali nepopolne prijave začetka gradnje.

Prvega junija letos bo poteklo pet let od izdaje prvih gradbenih dovoljenj, izdanih na podlagi starega gradbenega zakona, ki je določal, da gradbeno dovoljenje preneha veljati, če investitor v petih letih od njegove pravnomočnosti ne vloži popolne prijave začetka gradnje. Popolna prijava začetka gradnje je nujni pogoj za veljavnost izdanega gradbenega dovoljenja in jo je mogoče urediti v času veljavnosti gradbenega dovoljenja, to je v roku petih let od njegove pravnomočnosti. V tem roku je mogoče prijavo začetka gradnje tudi dopolnjevati in zagotoviti, da bo popolna. Prijava začetka gradnje se odda na upravni enoti, ki je izdala gradbeno dovoljenje.

Upravna enota Krško

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja