Skip to main content
Torek, 5. december 2023
11.11.2022
15:57
Projekt Tera
Foto: RRA Posavje
Regionalna razvojna agencija Posavje kot projektni partner sodeluje v projektu Razvoj celostnega pristopa za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju.

Projekt Tera

KRŠKO Projekt je bil nedavno odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, kateri se financira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021 in sredstev slovenske udeležbe. V projektu Tera bodo iskali izzive usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v ruralnem okolju, s poudarkom na nizki ozaveščenosti o možnostih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja med ženskami in moškimi na podeželju, izrazito slabši ekonomski neodvisnosti žensk na podeželju, fragmentacijo deležnikov v regiji pri naslavljanju izzivov usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter fizične odmaknjenosti in oteženega dostopa do javnih sredstev.

Projekt Tera, RRA Posavje

Kaj so cilji projekta?

Kot pravijo na Regionalni razvojni agenciji Posavje, bodo z vzpostavitvijo lokalnih sistemov in partnerstev v Posavju in Pomurju doprinesli k vključitvi problematike na agendo regije in s tem preseganju razdrobljenosti lokalnih akterjev na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju. Z večdeležniškim pristopom želijo akterje v regiji senzibilizirati za prepoznavanje problematike in jih opolnomočil z orodji za prenos dobrih praks in razvitega prilagojenega programa ukrepov v prakso, s pilotno vzpostavljenimi regijskimi in lokalnimi partnerstvi v Posavju in Pomurju pa projekt stremi k izboljšanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju.

Pomurci, Posavci, Štarejci in Norvežani

Vodilni partner projekta je Razvojni center Murska Sobota, v partnerstvu sodelujejo še Regionalna razvojna agencija Posavje, Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (IPES), Zveza slovenske podeželske mladine, Zveza kmetic Slovenije, in norveški partner Inland Norway University of Applied Sciences (Høgskolen i Innlandet).

(RRA Posavje, eP)

rra posavje
krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice