Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
18.11.2022
13:29
Optično omrežje v Brežicah
Foto: Občina Brežice
V občini Brežice je načrtovano pokrivanje 835 belih lis, kjer odprto optično širokopasovno omrežje (OŠO) gradi podjetje GVO, d.o.o..

Gradnja širokopasovnega omrežja v občini Brežice

BREŽICE Za področje pokrivanja t. i. belih lis gradbena dela na terenu potekajo kot načrtovano po posameznih krajih. Občina Brežice je pridobila podatke o aktualnih delih, ki potekajo na področju občine. Polaganje optičnega omrežja poteka tudi v sodelovanju z občino – npr. ob izvajanju projekta hidravličnih izboljšav v Vitni vas je sočasno potekalo tudi polaganje optičnega kabla. Na področju belih lis, ki obsegajo Blatno, Dečno selo, Mali vrh in Curnovec so gradbena dela v Blatnem zaključena, dela trenutno potekajo na Malem vrhu, nato sledi še Curnovec in Dečno selo. Izvajajo se tudi montažna dela.

Blatno, Globoko

Na področju naselij Blatno, Mali vrh, Piršenbreg, Globoko pravijo, da so gradbena dela v Blatnem v večini že izvedena, po ostalih krajih se izvajajo, enako montažna dela.

Bizeljsko, Drenovec

Gradbena dela v Dramlji so zaključena, montažna dela v izvajanju, gradbena dela v Bizeljski vasi so načrtovana v letu 2023. V krajih Podgorje, Bizeljsko, Drenovec in Bukovje so gradbena dela v izvajanju v Podgorju pri Pišecah, Boštu, na Vidovi poti in Drameljšku, sledijo dela v Vrhovnici. Drugi izvajalec začne z deli v Drenovcu pri Bukovju v smeri Orešja na Bizeljskem predvidoma do konca meseca. Obnova zračnih linij je načrtovana predvidoma do konca leta in v začetku 2023. Montažna dela se izvajajo.

Bojsno, Pišece in okolica

Na področju belih lis, ki obsegajo Dednjo vas, Pavlovo vas, Vitno vas, Bojsno in Pišece, so gradbena dela v izvajanju, izvedena so že v Dednji vasi, Pišecah, Podgorju pri Pišecah, Vitni vasi in Dramlji ter Bojsnem, v Brezju pri Bojsnem čaka izvajalec del na sočasno gradnjo z Elektrom Celje. Na tem delu obnavljajo zračne linije in izvajajo montažna dela.

Gradnja optičnega omrežja

Cerina, Žejno, Sobenja vas, Globočice do Vinjega vrha

V projektiranju je ureditev za regionalni dostop od funkcijske lokacije - do prostora, v katerem se bo nahajalo glavno komunikacijsko vozlišče - odprtega širokopasovnega omrežja (FL OŠO) Brežice v Globokem do Cerine, ena veja od Cerine skozi Žejno, Sobenjo vas, Globočice, Stankovo, Brvi, Stojanski vrh do Vinjega vrha, druga veja od Cerine skozi Dobeno Cirnik, Koritno, Veliko Dolino do Nove vasi pri Mokricah. Izvedba je načrtovana v letu 2023.

Zgornja Pohanca, Križe, Volčje, Sromlje

Optično širokopasovno omrežje gradijo na področju naselij Zgornja Pohanca, Križe, Volčje in Sromlje. Tam so obnovili zračne trase na območju Sromelj in Zgornje Pohance, delno so dokončana gradbena dela v Sromljah ter montažna dela v izvajanju. Obnova zračnih linij in gradbena dela na območju Pečic in Križ je v načrtih v začetku leta 2023.

Od marca do septembra

"Podjetje GVO, d.o.o. gradi optično omrežje v občini Brežice v sklopu projekta pokrivanja t.i. belih lis v obdobju od marca 2022 do septembra 2023. Projekt se delno sofinancira iz Evropskega kohezijskega sklada za regionalni razvoj preko javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij nove generacije GOŠO 5 – sklop 54 Brežice," dodajajo na Občini Brežice.

Občina Brežice

brežice

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice