Skip to main content
Ponedeljek, 29. maj 2023
01.04.2023
14:13
Sanacija plazu na lokalni cesti Lončarjev Dol–Podvrh
Foto: Občina Sevnica
Širše območje Lončarjevega Dola, Podvrha, Trnovca in Zabukovja ima izjemno nestabilno geološko sestavo tal, hkrati pa je zelo vodnato.

Sanacija plazu na lokalni cesti Lončarjev Dol–Podvrh

SEVNICA Ob močnih padavinah se voda zadržuje v zemljini in ob presežkih povzroča zdrse zemljine oziroma plazove. Na območju Marofa je konec avgusta 2020 lokalno cesto LC372101 Lončarjev Dol–Podvrh ob hujšem nalivu močno poškodoval plaz. Sanacija tega geološko zahtevnega območja poteka postopoma in skladno z zmožnostmi.

Občina Sevnica je po nastali škodi plaz evidentirala v državni program sanacij po naravnih nesrečah in naročila izdelavo projektne dokumentacije. Ocenjena vrednost sanacije plazu je znašala 993.786,90 EUR, vključujoč davek na dodano vrednost. Sanacijo plazov, ki so »klasificirani« kot naravne nesreče, navadno sofinancira država. Skladno z navodili Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč je v letu 2021 Občina Sevnica objavila javno naročilo za sanacijo plazu in na javnem naročilu pridobila več ponudb. Najugodnejša je bila ponudba podjetja CGP. d. d. v vrednosti 1.406.734,21 evrov brez davka, oziroma 1.716.215,74 evrov z davkom. Pri tovrstnih sanacijskih projektih občine poravnajo davek na dodano vrednost.

Ministrstvo za okolje in prostor se je do ponudbe opredelilo in sicer tako, da lahko krije stroške v neto znesku ocenjene projektantske vrednosti, torej 814.579,43 evrov. Delež, ki bi ga morala iz svojega proračuna nameniti Občina Sevnica, je torej znašal 901.636,31 evrov za sanacijo plazu.

Strošek sanacije lokalne ceste Lončarjev Dol–Podvrh je bil torej previsok glede na proračunska sredstva, namenjena za sanacije lokalnih cest. Občina Sevnica je zato v sklopu rednega letnega vzdrževanja na tem območju opravila več posegov za delno sanacijo, s katerimi je zagotavljala ustrezno prevoznost ceste.

Fotogalerija (Foto: Občina Sevnica):

Sanacija plazu, Lončarjev Dol

V začetku leta 2023 je po obilnem sneženju in močnih padavinah v Lončarjevem Dolu prišlo do izrazitih posedkov in do zdrsa celotnega cestišča s hribino. Cesta se je pogreznila za okoli 1 meter in za okoli 1,5 metra zdrsnila v dolino. Zaradi tega je morala Občina Sevnica takoj pristopiti k izvedbi nujnih sanacijskih ukrepov, saj je to glavna cesta preko katere krajani dostopajo do Podvrha, Trnovca, Zabukovja in drugih krajev.

Po strokovnem nasvetu projektanta in geologa je Komunala d.o.o. Sevnica izvedla večji zbirni jašek, iz jaška pa nato tri globinska rebra po sredini hribine na levo in desno stran. Globina drenažnih reber znaša 7 metrov, sanacija območja pa je bila izjemno zahtevna.

Trajala je mesec dni, trenutno pa je cesta v makadamski obliki, saj se material še vedno poseda. Ob tovrstni geološki sestavi tal namreč tudi strokovno pripravljena projektna dokumentacija in primerna izvedba sanacije nista zagotovilo za dolgoročno rešitev, saj lahko teren ponovno zdrsne.

Vrednost sanacijskih del je znašala 116.629,90 evrov. V prihodnjih mesecih, ko je pričakovati tudi večje količine spomladanskih padavin, bo Občina Sevnica podrobno spremljala stanje saniranega cestišča.

Občina Sevnica

sevnica
ceste
obvestila

Pridružite se nam