Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
04.06.2023
08:09
Foto: arhiv ePosavje
V sklopu odprave posledic naravnih nesreč na javni poti JP 873861 Radež v občini Sevnica poteka sanacija usada na cestišču, ki ga je povzročilo obilno deževje lansko jesen.

Sanacija usada na javni poti Radež 

SEVNICA V sklopu sanacije je predvidena ureditev odvodnjavanja površinskih in zalednih padavinskih voda. Z ustrezno drenažo bodo učinkovito zajete meteorne in zaledne vode, ki dotekajo iz  višjega dela območja, nato pa je predvidena še ureditev odvodnjavanja z izdelavo meteorne kanalizacije izven območja usada. Predvidena je stabilizacija cestišča, ki bo v makadamski izvedbi. Celovito ureditev odseka cestišča z asfaltacijo bo po končani sanaciji, ki jo financira Občina Sevnica, nato uredila Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu.

Občina Sevnica

sevnica

Pridružite se nam