Skip to main content
V Posavju 5° C Nedelja, 26. marec 2023
16.03.2023
08:53
Sevniški občinski svetniki
Foto: ePosavje.com
Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so na marčevski seji sprejeli proračun za letošnje leto. Ta je zaradi številnih vplivov bistveno višji kot v preteklih letih.

Sevniški svetniki potrdili proračun za letošnje leto

SEVNICA Letošnji proračun je zaradi številnih vplivov bistveno višji kot v preteklih letih, in znaša 25 milijonov evrov na prihodkovni in 29 milijonov evrov na odhodkovni strani. Razlogi so inflacija, višje cene materialov in višje plače zaposlenih v javnem sektorju – predvsem v vrtcih, na področju varstva starejših in v občinski upravi, ter seveda naložbe, predvsem v šolske objekte.

Za naložbe letos dobrih 14 milijonov evrov

Sevniški občinski svet je z veliko večino podprli proračun za letošnje leto. Po obsežni razpravi, ki je med svetniki potekala na januarski seji, so se do podanih predlogov opredelili na občinski upravi ter komisijah in odborih. Nekaj pobud in pripomb pa je bilo med svetniki tudi tokrat.

Za naložbe bodo letos namenili dobrih 14 milijonov evrov, najpomembnejši pa bosta izgradnji osnovnih šol Blanca in Ana Gale Sevnica. Za izvedbo nekaterih naložb se bodo zadolžili pri poslovni banki, in sicer za slabe tri milijone evrov.

O zadolževanju

"Za tiste projekte, ki so aktualne in dolgoročne narave - tudi šole, vrtci, je smiselno zadolževanje. Res je letos skrajno neugoden čas, ampak brez kredita ne gre. Pri pripravi proračuna sem  držala vajeti nazaj. Dajmo čim manj, dajmo čim manj zaradi te negotove situacije na bančnih trgih. Res bi bila vesela, da ko bomo delali rebalans, da bi se lahko zadolževanje celo znižalo. Čeprav bi morali postopek sprožiti prej, ker je dolgotrajen. " pravi vodja oddelka za finance na Občini Sevnica Vlasta Marn.

"Ko se zadolžujemo, se zadolžujemo ciljano"

Ko se zadolžujemo, se zadolžujemo ciljano, je ob tem še dejala vodja oddelka za finance na Občini Sevnica. "To se je v preteklosti izkazaIo kot zelo modro in nadejam se, da bo tudi v štirih letih vašega mandata to prepoznano kot modro," dodaja.

OŠ Ane Gale Sevnica

O povprečnini in naložbah

Župan Ocvirk pa pravi, da je izredno pomembna "absorbcijska sposobnost na evropskih sredstvih, kjer pridobimo od 30 do 70-80 odstotkov drugih virov in pri tem je pomembno imeti absorbcijsko sposobnost, ki ne zagotavlja rednih prihodkov v proračun iz povprečnine, ampak je potrebno s kreditom to narediti." Povprečnina za letošnje leto znaša 700 evrov na občana, ključni vir financiranja pa so tudi druge dajatve in prihodki s strani države in Evropske unije, ki so namenjeni naložbam. Člani občinskega sveta Občine Sevnica so na marčevski seji sprejeli tudi predloga letnih programov za šport in kulturo.

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja