Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
28.11.2022
12:06
Slavnostna podelitev štipendij Občine Sevnica
Foto: Občina Sevnica
V četrtek je župan Srečko Ocvirk na slavnostnem sprejemu simbolno podelil štipendije dijakom in študentom za šolsko leto 2022/2023.

Slavnostna podelitev štipendij Občine Sevnica

SEVNICA Občina Sevnica že vrsto let s štipendijami podpira mlade, ki se izobražujejo na smereh deficitarnih poklicev, na področju kmetijske, živilske in gozdarske stroke kot bodoči mladi prevzemniki kmetij, ter nadarjene posameznike, ki se izobražujejo na področju kulture.

V šolskem letu 2022/2023 je Občina Sevnica podelila 30 štipendij - 2 štipendiji za nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini, 2 štipendiji za bodoče prevzemnike kmetij in 26 štipendij za deficitarne poklice v skupni vrednosti 36.775 evrov.

Štipendiranje dijakov in študentov s področja kulture Občina Sevnica v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Posavje, ki tehnično izpelje razpis, izvaja od leta 2008. V letošnjem letu sta se na razpis prijavila in štipendijo prejela Jeromej Kostajnšek in Eva Kotar.

Proračunska sredstva za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij Občina Sevnica namenja že več kot 25 let. S tem finančno pomaga rednim dijakom in študentom iz sevniške občine, ki se izobražujejo na področju kmetijske, živilske in gozdarske stroke, da bodo lahko po zaključenem šolanju postali mladi prevzemniki domačih kmetij. S tem želi Občina Sevnica povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja tudi uvajanje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje. V letošnjem letu sta štipendiji za bodoče prevzemnike kmetij prejela Anže Repovž in Nejc Repovž.

Fotogalerija (Foto: Občina Sevnica):

Sedmo leto zapored Občina Sevnica razpisuje tudi štipendije za srednješolsko izobraževanje za deficitarne poklice. Štipendije se dodeljujejo z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev. Namen teh štipendij je tudi spodbujanje vpisa na tiste smeri in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost, hkrati pa je namen teh štipendij tudi spodbujanje vpisa na tiste smeri izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja. V šolskem letu 2022/2023 so prejemniki štipendij za poklic elektrikar Aljaž Lindič, za poklic avtoserviser Žan Gole, Tim Pigac, Aljaž Rafko Knez in Andraž Mešiček. Za poklic gastronomsko-turistični tehnik so prejemniki štipendije Aleksandra Sigmund Kranjc, Lara Matko in Lan Kolar. Za poklic lesarski tehnik so prejemniki štipendije Beti Jene, Sergej Vrtovšek in Damjan Lisec. Za poklic elektrotehnik so prejemniki štipendije Žiga Erjavec, Lan Dragar in Blaž Morinc. Za poklic strojni tehnik so prejemniki štipendije Lovro Imperl, Jan Jeraj, Jaka Miklič, Jakob Pavlič, Anže Rupar, Davor Slak, Žan Šibilja, Nejc Škoda, Rok Vrtačnik, Gašper Zidar, Jurij Žveglič in Anej Metelko.

Župan Srečko Ocvirk je v svojem nagovoru izpostavil pomen družbene vključenosti mladih. Poudaril je, da je želja Občine Sevnica, da se mladi počutijo sprejeti kot pomemben del lokalne skupnosti. Izpostavil je, da domača podjetja izražajo potrebo po kvalificiranih delavcih s specifičnimi znanji in kompetencami, mladi s pridobljenimi kvalifikacijami pa za ta podjetja predstavljajo razvojno priložnost. Poudaril je tudi pomen splošne družbene vključenosti v vse sfere dogajanja v občini, torej v šport, kulturo in druge družbene dejavnosti. Župan je sklenil, da družbena vključenost v vse sfere dogajanja v lokalni skupnosti pomeni višjo kakovost življenja posameznika. Prejemnikom štipendij je zaželel uspešno učenje in doseganje zastavljenih ciljev.

Direktorica Regionalne razvojne agencije Posavje mag. Nataša Šerbec je zbranim predstavila Posavsko štipendijsko shemo, v katero je vključena shema za štipendije v tujini za nadarjene dijake in študente, ki se izobražujejo na področju kulture ter izpostavila, da je Občina Sevnica v času od pričetka izvajanja tega programa podelila že 44 štipendij.

Saša Mohorko iz Zavoda za zaposlovanje, območne službe Sevnica, je predstavila storitve Zavoda za zaposlovanje. Poudarila je, da so kompetence, ki jih štipendisti, ki se izobražujejo za deficitarne poklice, zelo iskane pri delodajalcih. Povzela je aktualno stanje na trgu dela v Posavju. Zaradi ugodne gospodarske klime in dobrega stanja v posavskih in sevniških podjetjih se beleži zelo nizka brezposelnost. Razpisi za dodelitev štipendij Občine Sevnica so objavljeni vsako leto v jesenskih mesecih.

Občina Sevnica

sevnica
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja