Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
03.09.2022
14:14
 NEK, remont, 30. marec 2021
Foto: ePosavje.com
Danes je potekal uradni obisk slovenskih in hrvaških evropskih poslank in poslancev ter posavskih poslancev Državnega zbora RS v GEN energiji in Nuklearni elektrarni Krško.

Slovenski in hrvaški evropski poslanci obiskali GEN energijo in Nuklearno elektrarno Krško

Obisk je potekal na pobudo poslanca v Evropskem parlamentu Franca Bogoviča (SLS/EPP). Poslankam in poslancem so predstavili dosežke na področju proizvodnje električne energije v jedrski elektrarni kot tudi razvojni načrti Skupine GEN in Nuklearne elektrarne Krško ter aktivnosti Agencije za radioaktivne odpadke. Spregovorili so tudi o aktualnih energetskih izzivih v obeh državah ter Evropi in o tem, da mora zeleni prehod upoštevati spremenjene okoliščine ter biti vzdržen, EU pa mora diverzificirati svoje energetske vire.

Bogovič: "Slovenska vlada mora čim prej začeti s postopkom umeščanja JEK 2 v prostor"

Pobudnik obiska Bogovič je ob obisku dejal, da je Evropska unija zanemarila energetsko varnost in danes plačuje veliko ceno za neodgovorno energetsko politiko in veliko energetsko odvisnost od Rusije. "Jedrska energija je v Taksonomiji, ki jo je sprejela EU, uvrščena med vire energije, ki omogočajo prehod v nizkoogljično družbo. V Sloveniji in v vseh državah EU moramo poiskati rešitve za stabilno oskrbo z električno energijo in ostalimi energenti v prihodnje. Izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem omogoča dolgoročno zanesljivo oskrbo z nizkoogljično električno energijo po konkurenčnih cenah. Slovenska vlada mora čim prej začeti s postopkom umeščanja JEK 2 v prostor. Slovenija in Hrvaška imata dobre izkušnje pri delovanju NEK. Za Slovenijo je pomemben tudi LNG terminal na Krku na Hrvaškem, zato je prav, da nadaljujemo pogovore med državama o sodelovanju na področju energetike."

Ressler: "Želimo podpreti nadaljnji razvoj tesnega sodelovanja med državama"

Obiska se je udeležil tudi hrvaški poslanec v Evropskem parlamentu Karlo Ressler, ki je dejal, da sta "ruska agresija na Ukrajino in povečana geopolitična negotovost sta poziv Evropi, naj se vrne k politikam zdravega razuma, zlasti v energetiki. Jedrska energija lahko pomembno prispeva k energetski neodvisnosti, zanesljivosti oskrbe in ustvarjanju zadostne količine čiste, nizko - ogljične elektrike. Nuklearna elektrarna Krško to počne že štiri desetletja z zanesljivo proizvodnjo z najvišjimi varnostnimi standardi. Zato se želimo v Krškem dodatno seznaniti z delovanjem največjega elektroenergetskega objekta v Sloveniji in na Hrvaškem ter podpreti nadaljnji razvoj tesnega sodelovanja med državama na področju energetike."

Generalni direktor GEN energije Blaž Košorok je izpostavil, da so poslancem ob obisku predstavili Vizijo 3+1 Skupine GEN, ki "z odporno energetsko mešanico jedrske in obnovljivih virov energije zagotavlja dolgoročno energetsko varnost tako Sloveniji kot širši regiji." Ob tem so izpostavili, da vključitev jedrske energije v taksonomijo financiranja trajnostnih virov energije prinaša pomembno sporočilo gospodarstvu in predvsem finančnim institucijam in vlagateljem glede trajnostne uporabe jedrske energije za dolgoročno oskrbo z nizkoogljično električno energijo. "Družbi GEN pa pomeni dodatno spodbudo pri načrtovanju projekta izgradnje nove jedrske elektrarne v Krškem (JEK2) z možnostjo dostopa do novih virov financiranja," je dodal. Predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško Stane Rožman pa je izpostavil, da je "v obdobju soočanja z izzivi podnebne in energetske krize je s svojo zanesljivostjo in predvidljivostjo pomemben dejavnik zagotavljanja stabilnosti delovanja elektroenergetskih sistemov Slovenije in Hrvaške."

Viršek: "Prizadevamo si za dobro sodelovanje na meddržavni ravni"

Srečanja se je udeležil tudi direktor Agencije za radioaktivne odpadke mag. Sandi Viršek, ki je zatrdil, da je Slovenija država, v kateri je za ravnanje z radioaktivnimi odpadki poskrbljeno. "Javno gospodarsko službo ravnanja z radioaktivnimi odpadki v Sloveniji izvaja ARAO - agencija za radioaktivne odpadke. Na ARAO se zavedamo naše vloge in odgovornosti v verigi zagotavljanja nemotene dobave energentov v prihodnosti, zato glavnino aktivnosti usmerjamo v čimprejšnjo izgradnjo odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem. Ob tem pa si stalno prizadevamo tudi za dobro sodelovanje na meddržavni ravni, posebno še s hrvaškimi kolegi na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. Veseli nas, da že več let uspešno sodelujemo, si izmenjujemo izkušnje, nova znanja in dobre prakse. Verjamemo, da usklajeno meddržavno sodelovanje na vseh ravneh v naši panogi lahko vodi do učinkovitih rešitev za energetsko preskrbo v prihodnje."

gen energija
nuklearna elektrarna krško

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja