Skip to main content
Petek, 1. december 2023
08.11.2022
13:58
Sportklub
Javna ponudba operaterjem za predvajanje programa Sportklub
Sportklub ima pravice za prenos pomembnejših športnih tekem po pravilih Evropske unije

United Media pritrjuje nedavni odločitvi neodvisnega luksemburškega medijskega regulatorja (ALIA), ki jo je ta sprejel v postopku preverjanja domnevnih kršitev pravil v zvezi s pravicami za prenos pomembnejših športnih dogodkov na pobudo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Akos).

Odločitev neodvisnega luksemburškega medijskega regulatorja (ALIA) namreč potrjuje, da ni pravne podlage za kakršnekoli škodljive ukrepe, kar je stališče, ki ga že ves čas zagovarja tudi United Media, in sicer, da morajo biti vsi ukrepi, ki jih v zvezi s pravicami za prenos pomembnejših športnih dogodkov sprejme Republika Slovenija, utemeljeni na poštenih, razumnih in sorazmernih zahtevah, ter da morajo spoštovati pravni okvir in veljavne postopke prava Evropske unije.

United Media se veseli nadaljnjega konstruktivnega sodelovanja z vsemi relevantnimi deležniki in upa, da bo to sodelovanje upoštevalo interes vseh vpletenih. To je namreč v interesu gledalcev v Sloveniji, ki jih United Media vedno dosledno zagovarja. Kakršnikoli ukrepi, ki bi škodovali ali retroaktivno koristili samo eni strani medijskega ekosistema v Sloveniji, ne morejo biti skladni z evropskimi načeli in vladavino prava.

Ob tem United Media ponovno poziva pristojne slovenske organe, da ravnajo skladno s svojimi pristojnostmi in obravnavajo že večkrat vložene pritožbe v zvezi z očitno koordiniranim zavračanjem sodelovanja večjih slovenskih telekomunikacijskih operaterjev z družbo United Media. Želijo si, da bi se o distribuciji televizijskih kanalov pogajali na podlagi razumnih in transparentnih pogojev, ki so bili v minulih letih in mesecih večkrat proaktivno ponujeni.

S tem bi slovenski pristojni organi ravnali skladno z interesi slovenskih gledalcev in zagotovili široko dostopnost televizijskih prenosov pomembnejših športnih dogodkov, za katere nekateri lokalni operaterji sicer trdijo, da so vrhunski, a se zdi, da zanje niso pripravljeni plačati poštene tržne cene.

United Media

oglasna novica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja