Skip to main content
Sobota, 2. marec 2024
04.10.2022
13:05
Krško, sofinanciranje obnove stavb
Foto: arhiv ePosavj
Krški občinski svetniki so na septembrski seji sprejeli rebalans proračuna za letošnje leto in spremembe proračuna za naslednje leto.

Rebalans proračuna za leto 2022

KRŠKO Po rebalansu letošnjega proračuna Mestne občine Krško bodo prihodki v letu 2022 v višini 47,2 milijona evrov, višji bodo za 0,7% ali 335.144 evrov. Višji prihodki so posledica višje ocenjenih transfernih prihodkov v skupni višini 338.413 evrov ter uskladitve plana glede na že realizirane prihodke v letu 2022.

Kakor ocenjujejo na Mestni občini Krško, bodo letos odhodki 48,8 milijona evrov in bodo nižji za 0,7 %, za 331.064 evrov. Tekoče odhodke bodo poveali za 2,6 %, za 249.931 evrov. Kot je izpostavil župan, so spremembe predvsem posledica zvišanja cen in pa pridobitve evropskih sredstev za gradnjo novega stanovanjskega objekta na Gubčevi v Krškem.

Spremembe v proračunu za 2023

Zvišanje ocenjenih prihodkov iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora

Za leto 2023 po sprejetem odloku o spremembah proračuna prihodki znašajo 43,6 milijona evrov in bodo višji za 4,5 % ali 1.884.750 evrov, kar je predvsem posledica zvišanja ocenjenih prihodkov iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora v višini 700.000 evrov ter zamika dinamike financiranja načrta razvojnih projektov.

Spremenjena dinamika financiranja projektov

V naslednjem letu načrtujejo za 46,9 milijona evrov odhodko in so višji za 12,9 % in so tudi zaradi spremenjene dinamike financiranja projektov višji za 5.359.389 evrov. Med projekti, za katere bodo spremenili dinamiko financiranja, je obnova CKŽ, energetska sanacija Doma XIV. divizije na Senovem, aktivnosti za gradnjo bazena v Krškem, obnova lokalnih cest, prav tako pa za leto 2023 v proračunu načrtovana sredstva za selitev krške čistilne naprave z območja Vipapa na novo lokacijo.

krško
mestna občina Krško

Pridružite se nam