Skip to main content
Sobota, 3. junij 2023
25.01.2023
13:22
Srečanje županov v Radečah
Foto: ePosavje.com
Posavski župani so se po dveletnem premoru ob začetku leta srečali s predstavniki medijev, ob tem pa tudi predstavili načrte za tekoče leto. Tokratno srečanje je gostil radeški župan Tomaž Režun.

Srečanje županov s predstavniki medijev

Oživitev starih mestnih središč

RADEČE Župani posavskih občin so na srečanju s predstavniki medijev predstavili svoje načrte za letošnje leto. Med izzivi, ki se soočajo, je oživitev starih mestnih jeder. Radeški župan Tomaž Režun ob tem pravi, da "saj vemo, kako vsi nekako bežimo v nova stanovanja, lepe hiše. Vse stare hiše so v propadajočem stanju. Starejši ljudje na žalost umirajo, mlajši odhajajo in tukaj nas čaka kar trd oreh. Prepričan sem, da bomo en del lahko sami zmogli, en del pa malo pričakujem tudi pomoč. Konec koncev pripravljamo tudi odlok, da bodo te zapuščene hiše drugega reda in niso stanovanjske, da bodo pač mogoče še kakšen evro dražje in da jih bodo občani tudi raje prodali, kot pa imeli investicijo, ki ni vredna nič."

Brežice oživele s padcem schengena in uvedbo evra pri sosedih

V Brežicah nadaljujejo s projekti, ki so jih pričeli izvajati lani, kot sta dograditev stavbe zdravstvenega doma in lekarne ter izgradnja paviljona pri vodovodnem stolpu. "Zelo pomemben bo ponovni zagon živahnega dogajanja v mestnem jedru. Upam, da bomo v letošnjem letu ponovno imeli Brežice moje mesto in da bomo imeli mestno promenado," pravi brežiški župan Ivan Molan. In nadaljuje, "da občina Brežice sloni predvsem na razvoju turizma, trgovine, kar nam seveda gre tudi zdaj na roko z ukinitvijo Schengena in uvedbo evra. To pomeni, da bodo Brežice imele dodatne priložnosti predvsem na turističnem, trgovskem in ostalem področju."

Krški župan: "Dela nam ne bo zmanjkalo"

Tako kot v Brežicah bodo tudi v mestni občini Krško letos v ospredju naložbe, ki so jih pričeli izvajati v lanskem letu. "Državna cesta G1 Krško - Drnovo, zaključek adaptacije oziroma obnove osnovne šole XIV. divizije na Senovem, nadaljevanje glede izgradnje bazena, zaključevanje kolesarskih stez," našteva župan Mestne občine Krško Janez Kerin. Med ostalimi projekti bodo "ostali tekoči transferji z izgradnjo priključkov, približno 200 priključkov širokopasovnih povezav. Skratka, dela nam ne bo zmanjkalo."

Sevnica: Naložbe v šolske objekte

V občini Sevnica bodo v ospredju naložbe v šolske objekte, tako dokončanje novogradnje Osnovne šole Ane Gale in prizidka k Osnovni šoli Blanca, kmalu pa bodo stekle nove aktivnosti za novo šolo v Krmelju. "Na državni cestni mreži teče gradnja rondoja v Šmarju, ki je nadaljevanje projekta "Nadvoz", ki ga je občina realizirala v preteklem letu. Tečejo postopki projektiranja podvoza v Boštanju, odkupi zemljišč za most na Logu, priprava projektne dokumentacije za nadvoz na Blanci. Pričakujemo obnove državnih cest na relaciji Sevnica - Trebnje. Ta trenutek že teče prenova ceste iz Brega proti Lisci," je povedal sevniški župan Srečko Ocvirk. Ocvirk še dodaja, da na delu Drožanjske ceste načrtujejo novo stanovanjsko sosesko z gradnjo novega doma za starejše občane ter ob Planinski cesti nova stanovanja zasebnih vlagateljev.

Kostanjevica na Krki: Protipoplavna zaščita, turizem in obnova mostov

V občini Kostanjevica na Krki bo poudarek na razvoju turizma, obnovi lesenih mostov ter protipoplavni zaščiti. Z občani, ki se niso strinjali z že ponujeno rešitvijo direkcije za vode, bodo glede slednje skušali najti skupni jezik. "Potrebno bo sesti z Direkcijo za vode in jih vprašati, ali vztrajajo pri tem projektu, tako kot je bil takrat predstavljen, ali je kakšna drugačna možnost. Če bo tak, kot je bil predstavljen, verjetno potem - kot vidimo iz preteklosti - ne bo nekega skupnega jezika," pravi kostanjeviški župan Robert Zagorc.

Bistrica ob Sotli: Hidravlične izboljšave, telovadnica, vrtec

Župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak je povedal, da nadaljujejo s trenutno največjo investicijo. Projekt Hidravlične izboljšave so skupaj v sodelovanju z Občino Brežice pričeli izvajati v lanskem letu. "Drugi največji projekt, ki ga začenjamo, je izgradnja telovadnice in vrtca pri Osnovni šoli Bistrica ob Sotli. Tukaj gre za pet milijonski projekt, zelo velik projekt. Tudi ne bo v letošnjem letu končan, je planiran za več let, tako da je kar velik investicijski zalogaj za Bistrico ob Sotli, ki je običajno na nekih dveh milijonih evrov." In nadaljuje, da imajo letos v osnutku proračuna, v prvem branju, sedem milijonov in še nekaj evrov. V načrtu imajo še izgradnjo štirih stanovanj in odkup dela zemljišča in ruševin gradu Kunšperk.

krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki

Pridružite se nam