Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
03.10.2022
19:54
Strateški svet Fakultete za turizem Univerze v Mariboru
Foto: Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru
Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru se je ob svetovnem dnevu turizma ponovno srečala s svojimi partnerji na Strateškem svetu Fakultete za turizem (FT UM).

BREŽICE Letos je beseda tekla o novih oblikah izobraževanja za ustvarjanje visokokvalificirane delovne sile za poklice prihodnosti.

Dan po svetovnem dnevu turizma, 28. septembra 2022, je Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru v Mestni hiši Brežice gostila okroglo mizo Strateškega sveta FT UM. Na okrogli mizi so sodelovali predstavniki podjetij in javnih zavodov, ki predstavljajo deležnike fakultete na strokovnem področju Matej Knaus iz Turistične agencije Palma, sicer predsednik Strateškega sveta fakultete, Alenka Mokrovič Pogačar iz Term Čatež, Doris Urbančič Windisch z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem, Urška Topolšek Planinšek iz Turistične kmetije Urška in Ilona Stermecki iz Turistične agencije Pohorje turizem. Pogovor je moderirala prodekanica za sodelovanje z gospodarstvom na fakulteti, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec.

Rdeča nit okrogle mize se je nanašala na preobrazbo visokega šolstva, ki vključuje razvoj t. i. mikrodokazil in sodelovanje Fakultete za turizem z gospodarstvom, z dotičnimi ministrstvi ter s strokovnimi institucijami. Gre za nov pristop univerze k izobraževanju, ki ravno s projektom Prožne oblike izobraževanja: zeleni prehod in turizem 5.0 naslavlja potrebe gospodarstva ter iskanje skupnih stičišč in interesov. Gre za sistem, ki je odziven na potrebe iz okolja in ustvarja visokokvalificirano delovno silo za poklice prihodnosti. Fakulteta za turizem se je namreč pridružila triletnemu državnemu projektu Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0.
 

Strateški svet Fakultete za turizem Univerze v Mariboru

Sodelujoči na okrogli mizi so pozdravili napoved novih, bolj prožnih oblik izobraževanja, ki ponujajo priložnost tako za pre- kot do-kvalifikacijo zaposlenih in bodočih zaposlenih, gradnjo kompetenc, postopno nadgrajevanje znanja na posameznih področjih in na vseh ravneh, ki pa niso nujno vezane na predhodno izobrazbo. Udeleženci okrogle mize so predstavljene projekte sprejeli z odobravanjem in izkazali pripravljenost tako na skupno pripravo vsebin kot tudi za izvedbo modulov in praktičnega dela.

Pri transformaciji izobraževanja, dviga ugleda poklicev v turizmu in posledično večji razpoložljivosti delovne sile, so ključni povezani in strateško usklajeni napori deležnikov na vseh ravneh, v izobraževalni sferi, v gospodarstvu in na državni ravni.

Fakulteta za turizem Univerza v Mariboru 

Projekt Prožne oblike izobraževanja: zeleni prehod in turizem 5.0. financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

brežice
fakulteta za turizem

Pridružite se nam

Zadnje novice