Skip to main content
Ponedeljek, 4. marec 2024
20.12.2022
09:40
Seja sveta regije Posavje, 19. december 2022
Foto: ePosavje.com
V ponedeljek so se na 103. redni seji v Krškem sestali člani Sveta regije Posavje.

Seja sveta regije Posavje

Predsedujoči svetu regije Posavje Srečko Ocvirk

KRŠKO Na seji v Krškem so obravnavali tudi točko o pripravi regionalnega razvojnega plana regije Posavje. "Regionalni prostorski plan ocenjujem, da je potreben, vendar se moramo zavedati, da smo občine svoje občinske prostorske načrte pripravile - tako strateški kot izvedbeni del. Regionalni prostorski plan naj bi nadomestil strateški del, zato je za nas izredno pomembno, da se bo ta strateški del primerno vključil. Hkrati pa obstajajo načrti in projekti, ki so regionalnega pomena," pravi sevniški župan in presedujoči svetu regije Srečko Ocvirk.

Infrastruktura, promet, razvoj

Med temi projekti izpostavlja projekte s področja infrastrukture, prometa, razvoja in večje investicije. "Ti projekti morajo biti usklajeni ne samo znotraj regije, tudi med regijami in z državnimi prostorskimi načrti. Gre za zahteven postopek, za zahteven proces, verjamem, da bo uspel," dodaja.

O korakih naprej

Člani sveta regije Posavje so Regionalni razvojni agenciji Posavje naložili, da postopek vodijo transparentno in da občine tekoče obveščajo o napredku. "Kar se mi zdi bistveno, kajti prostor se izredno hitro razvija. Za primer, v občini Sevnica vodimo približno 20 sprememb prostorskih aktov znotraj občine. Kar bo zagotovo v določenem delu vplivalo na regionalni prostorski plan. Verjamem, da je to določen korak naprej," še pravi Ocvirk.

O uskladitvi in poteku projektov

Ob tem upa, da zahteva ministrstva ne bo, da se prostorski plan podvajajo, ampak da se dopolnjujejo in da se bo z reigonalnim prostorskim planom razbremenil del občinskih prostorskih načrtov na strateškem delu, "kjer je opredelitev do regionalnih prostorskih izzivov in medregionalnih prostorskih izzivov. Predvsem tukaj mislim na srednji del 3. razvojne osi, problematiko stičišča treh regij v Zidanem Mostu, kjer se stikamo Šaleška regija, Zasavje in Posavje. To so najslabše prostorsko obravnavani izpostavljeni deli regije, ki imajo zelo velike težave. Hkrati pa je podobno na koridorju Sevnica, kjer ravno tako povezuje dve regiji in kar nekaj občin. Tukaj je s strateškega vidika zelo pomembno, da to uskladimo in da ti projekti hitreje napredujejo."

Direktorica Regionalne razvojne agencije Posavje Nataša Šerbec

Direktorica Regionalne razvojne agencije Posavje Nataša Šerbec pravi, da Zakon o urejanju prostora določa, da je potrebno na ravni razvojne regije pripraviti prostorski plan in določa, da je potrebno izbrati pravno osebo, ki bo to opravlja. "Predlog Ministrstva za okolje in prostor je, da so to regionalne razvojne agencije. In zato je potrebno s strani Sveta regije podati sklep, da je pripravljalec regionalna razvojna agencija. Ministrstvo za okolje in prostor bo na ravni vseh dvanajstih razvojnih regij izvedlo postopek in podelilo javno pooblastilo, na podlagi tega pa se bo sklenila pogodba z Ministrstvom za okolje in prostor, ki sofinancira pripravo regionalnih prostorskih planov."

Postopek bo tekel do leta 2027

Takrat bodo po besedah sogovornice pričeli s postopkom, ki bo tekel do leta 2027. Kot dodaja, "bomo tukaj morali usklajevati na ravni občin in ostalih regij, najbolj pa na ravni državi." Regionalna razvojna agencija Posavje ima organizacijsko in koordinacijsko vlogo. "Na podlagi vseh aktivnosti, ki so razdeljene na faze, bomo mi tisti, ki bomo izbrali izdelovalca regionalnega razvojna plana in v sodelovanju z ostalimi občinski službami usklajevali po predpisanem postopku." Direktorica RRA Posavje upa, da bodo na koncu prišli do "uporabnega regionalnega prostorskega plana, ki bo urejal širša območja na ravni regije in tudi širše, ki se dotikajo okoljske, prometne, stanovanjske, gospodarske dejavnosti in podobno."

rra posavje
krško

Pridružite se nam

Zadnje novice