Skip to main content
Sobota, 2. marec 2024
25.05.2023
12:04
Cesta krških žrtev odprta za promet, 26. maj 2022
Foto: ePosavje.com
Krški občinski svetniki so na majski seji obravnavali tudi osnutek Trajnostne urbane strategije.

Trajnostna urbana strategija

Za potrebe črpanja sredstev iz naslova trajnostnega urbanega razvoja v okviru določil Uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj je potrebno, da ima posamezno mesto oz. občina izbrano urbano območje in sprejeto celovito Trajnostno urbano strategijo, iz katere izhajajo celostni ukrepi za spopadanje z razvojnimi izzivi urbanega območja. Mestna občina Krško je tako pristopila k pripravi Trajnostne urbane strategije za obdobje do leta 2030.

Dokument kot izhodišče za pripravo projektov

V Krškem pravijo, da je dokument izhodišče za pripravo projektov, s katerimi bo mestna občina kandidirala za sredstva Evropske unije znotraj ciljev Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2020–2027. Ob tem bo dokument strateška podlaga za izvajanje nove urbane politike Evropske unije, kakor se uresničuje v lokalnih urbanih skupnostih, ki po dogovoru s pristojno državno administracijo uvajajo instrument celovitih prostorskih naložb - CTN (angl. integrated territorial investment – ITI).

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja