Skip to main content
Petek, 22. september 2023
16.12.2022
18:06
OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško
Grafika: Zmagovalna naloga
Na Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja na Vidmu v Krškem se že dalj časa srečujejo s premajhnimi in za njihovo delo neustreznimi prostori. Zdaj so znani rezultati javnega natečaja.

Idejna rešitev za novo OŠ dr. Mihajla Rostoharja v starem Krškem

KRŠKO Na Mestni občini Krško so v petek objavili rezultate javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitev za projekt izgradnje nove osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru, na območju, kjer so sprva predvideli novo poslopje Valvasorjeve knjižnice Krško. Na natečaj, ki so ga pripravili v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) so prejeli štiri idejne rešitve. 

Izbor najprimernejše rešitve

Z natečajem so želeli izbrati najprimernejšo rešitev in izbirati izdelovalca projektne dokumentacije za šolo, ki izvaja osnovnošolsko izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. "Ker so potrebe učencev s posebnimi potrebami različne in specifične, je potrebno urediti prostore za izvajanje več različnih programov izobraževanja. Za vse programe je potrebno zagotoviti notranje in zunanje učne prostore, ki so med seboj tudi delno povezani, ter prostore za šport in igro. V celotnem objektu in pri ureditvi okolice se mora zagotoviti prilagojenost funkcionalno oviranim osebam (učencem z različnimi fizičnimi, kognitivnimi, vedenjskimi in čustvenimi posebnostmi, ovirami in primanjkljaji)," pravijo na Mestni občini Krško.

In kdo so nagrajenci?

Prvo nagrado je prejel elaborat ponudnika Dans arhitekti d.o.o. iz Ljubljane in avtorji Maja Cvelbar, mag. inž. arh., Miha Dešman, univ. dipl. inž. arh., Eva Fišer Berlot, univ. dipl. inž. arh., Vlatka Ljubanović, univ. dipl. inž. arh., Katarina Pirkmajer Dešman, univ. dipl. inž. arh. in Matija Goljar, abs. arh. Drugo nagrado so prejeli Vesna Draksler, mag. inž. arh., Laura Klenovšek, mag. inž. arh., Zala Košnik, mag. inž. arh., Lea Lipovšek, mag. inž. arh. in Lara Gligič, mag. inž. kraj. arh., priznanje pa ustvarjalci iz madžarskega arhitekturnega biroja Építész stúdió.

OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško

Soglasno za 1. nagrado

Kot je v svoji utemeljitvi zapisala strokovna skupina, "predlagana rešitev z nenavadno obliko maksimalno izkorišča lokacijo in ureja robne pogoje javnih odprtih prostorov. Na severnem delu jasno začrtuje odprto površino, s katere je urejen glavni vhod v stavbo, in ji zagotavlja dobro funkcionalnost in omogoča oblikovanje jasne in prepoznavne javne odprte površine na tem občutljivejšem stiku mestnega jedra in novega šolskega območja. Obenem na južnem delu ureja uvod v garažo in zagotavlja logične in varne prometne poti. S paviljonskim značajem izraža efemeren značaj zalednega prostora mestnega jedra in komunicira z ganki dvoriščnih traktov trških hiš."

O številnih možnostih različnih uporab

In kakor nadaljujejo, "arkadni ganki stavbe niso le likovni element, saj vzpostavijo filter med javnim in zasebnim ter ustvarjajo fizično zaščito pred soncem in dežjem. Programska obogatitev klasične šolske stavbe z neposrednim zunanjim prostorom pred vsako učilnico, poleg fizične možnosti dostopnosti zunanjega prostora za vsakogar, odpira tudi številne možnosti različnih uporab in uvajanja sodobnih principov pedagogike v šolski prostor. Zasnovo odlikuje izvrstna logična rešitev zahtevne programske organizacije v notranjosti stavbe, ki se za dosego cilja poslužuje najosnovnejših arhitekturnih gradnikov - ustvarjanja zavetja in svetlobe."

Dostojanstveno bivalno in delovno okolje

"Humanistična zamisel šolskega prostora, ki se polnovredno vključuje v staro mestno jedro Krškega, se prostorsko manifestira v posebni zmožnosti arhitekture, da vsakomur omogoči kvalitetno in dostojanstveno bivalno in delovno okolje. Natečajnemu predlogu je ocenjevalna komisija zaradi navedenih odlik soglasno podelila 1. nagrado," še dodajajo.

Ocena investicije? Dobrih 10 milijonov evrov

Ocena investicije po navedbi natečajnika je 10.089.640,00 evrov brez DDV, ponudbena cena projektne dokumentacije je 586.000,00 evrov brez DDV, je še razvidno iz dokumentacije.

Podobno sodelovanje kot pri bazenu

Podobno obliko sodelovanja pri izbiri natečajnih rešitev so na Mestni občini Krško in Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije izpeljali že pri projektu Bazen Krško, kjer je zdaj projekt v fazi priprave projektne dokumentacije. Kot je v pogovoru, ki bo na ePosavje TV na sporedu v torek ob 20. uri, napovedal novi krški župan Janez Kerin, bo v naslednjem tednu v Krškem na obisku španska delegacija. Španci so bili kot zmagovalci idejne rešitve za umestitev plavalnega bazena v Krškem izbrani tudi kot pripravljalci projektne dokumentacije.

Kakšne so druge idejne rešitve?

V spodnji fotogaleriji objavljamo še preostale tri idejne rešitve, po vrstnem redu od 2. do 4. nagrade.

Fotogalerija (Grafika: natečajne naloge):

krško
šole v posavju

Pridružite se nam

Novice iz Posavja